Μετάθεση ημερομηνιών για τις εξετάσεις Β1 στη Θεσσαλονίκη

Μετά την επίσημη ανακοίνωση των εκλογών για τις 17.06.2012 οι εξετάσεις των πτυχίων Β1 (ZD für Jugendliche και Zertifikat Deutsch/ZD) στη Θεσσαλονίκημεταφέρονται ως εξής:

ZD für Jugendliche στις 16.06.2012:

καινούρια ημερομηνία εξετάσεων Δευτέρα, 25.06.2012

Zertifikat Deutsch (ZD) στις 17.06.2012:

καινούρια ημερομηνία εξετάσεων Τετάρτη, 27.06.2012

Ο τόπος διεξαγωγής και ώρες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων παραμένουν ίδιες, αλλάζει μόνο η ημερομηνία των εξετάσεων που είχαν προγραμματιστεί για τις 16 και 17 Ιουνίου 2012.

Τις άλλες ημέρες οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά.

http://www.goethe.de...akt/elindex.htm