Νέα εξεταστική περίοδος τον Μάρτιο!

Το Goethe-Institut Athen γίνεται αποδέκτης πολλών αιτημάτων για την καθιέρωση μιας επιπλέον εξεταστικής περιόδου. Αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα αυτό ορίζοντας μια νέα εξεταστική περίοδο το Μάρτιο.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών B1/B1j, B2/B2j και C1/C1j θα διεξαχθούν από 18 έως 20 Μαρτίου 2016. Οι ημερομηνίες δηλώσεων συμμετοχής για την εξεταστική του Μαρτίου είναι από 1 έως 5 Φεβρουαρίου 2016.

Τροποποιηση του Κανονισμου εξετασεων
Επανάληψη γραπτής ή προφορικής εξέτασης Β2 και C1 (για εφήβους και ενήλικες)

Συμμετέχοντες στις εξετάσεις Β2 και C1 (έφηβοι και ενήλικες) έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Η ρύθμιση αυτή έχει άμεση εφαρμογή.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική, δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.

⃰ ⃰ Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Χανιά

Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης:
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Δράμα, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα

Όσοι συμμετείχαν στην τελευταία εξεταστική περίοδο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για επανάληψη μέρους της εξέτασης τον Ιανουάριο 2016.

Τα εξέταστρα για την επαναληπτική εξέταση ανέρχονται σε:
Συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Β2 = 80 €, C1 = 85 €
Συμμετέχοντες σε άλλη πόλη: B2 = 92 €, C1 = 95 €

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Εξεταστικού Τμήματος [email protected]

Αλλαγή στον Κανονισμό εξετάσεων Β1 / Β1j

Εξεταζόμενοι, οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία και τις τέσσερις ενότητες σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους και στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο* εντός ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα, ύστερα από αίτησή τους, να αποκτήσουν ένα πιστοποιητικό, όπου βεβαιώνεται η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες σε ένα έγγραφο.

Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται εντός έξι εβδομάδων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται δωρεάν. Για αιτήσεις που γίνονται μετά το πέρας αυτής της περιόδου καταβάλλεται παράβολο 20€. (Eurobank, Αριθμός λογαριασμού: 0026.0240.31.0200055465. Σαν αιτιολογία: Όνομα και επώνυμο του υποψηφίου.) Τα έξοδα αποστολής τα αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ο αιτών / η αιτούσα.

*Εξεταστικό Kέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Πάτρα, Ρόδο, Κέρκυρα και Χανιά

*Εξεταστικό Kέντρο Θεσσαλονίκης:
Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Καβάλα, Τρίκαλα