Το Ινστιτούτο ÖSDΕλλάδας ανταποκρινόμενο στο αίτημα της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας
μεταφέρει την πρώτη εξεταστική περίοδο στα Ιωάννινα από τον Σεπτέμβριο του 2017 στον Δεκέμβριο του 2017.
Οι εξετάσεις Γερμανικών όλων των επιπέδων στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθούν
το Σαββατοκύριακο 02-03 Δεκεμβρίου 2017.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Das ÖSD Institut Griechenland kommt der Anfrage der Mehrheit der Fremdsprachinstituten und DaF LehrerInnen in Westgriechenland entgegen und verschiebt die erste Prüfungsperiode in Ioannina
auf den Dezember 2017.
Die Prüfungen in Ioannina
finden am 02. und 03. Dezember 2017 statt.