Στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου οι μαθητές αλλά και οι γονείς τους έχουν στρέψει το βλέμμα τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και προετοιμάζονται εντατικά βάζοντας συνήθως στην άκρη όλα τα υπόλοιπα, όπως είναι οι ξένες γλώσσες, ο αθλητισμός και τα διάφορα χόμπι. Αυτή η επιλογή είναι λανθασμένη και πολύ περισσότερο όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, καθώς στη σημερινή εποχή το πτυχίο ξένων γλωσσών μπορεί να αποδειχτεί περισσότερο πολύτιμο για έναν νέο άνθρωπο που αναζητεί την τύχη του από οποιοδήποτε άλλο «χαρτί».

Διαβατήριο στην εργασία οι ξένες γλώσσες

Οταν, λοιπόν, ένας μαθητής έχει φτάσει μέχρι τη Β' Λυκείου και δεν έχει πάρει ένα τελικό πτυχίο ξένης γλώσσας, συνήθως διακόπτει την προσπάθεια του για να ασχοληθεί πρώτα με τις Πανελλαδικές και μετά να συνεχίσει πάλι. Η επιλογή αυτή όμως είναι λανθασμένη, διότι αν αφήνεις μία γλώσσα για ένα - δύο χρόνια στην άκρη, μετά χάνεις την επαφή σου και είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις και να πάρεις το πτυχίο σου...

Γι' αυτόν τον λόγο καλό θα ήταν οι ξένες γλώσσες να μη μένουν ποτέ στο... ράφι, διότι αποτελούν διαβατήριο ζωής για όλους. Στην εποχή μας χωρίς ξένες γλώσσες κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δύο φορές κάθε χρόνο έχετε τη δυνατότητα να δώσετε εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) σε όποια γλώσσα είσαστε έτοιμος να πάρετε κάποιο τίτλο, έχοντας τα εξής προνόμια:

Είναι κρατικό πιστοποιητικό και αναγνωρίζεται ως τεκμήριο γνώσης της ξένης γλώσσας στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Περιλαμβάνεται στο «προσοντολόγιο» του ΑΣΕΠ.

Περιλαμβάνεται σε όλες τις διμερείς μορφωτικές συμφωνίες που συνάπτει το υπουργείο.

Αναγνωρίζεται και στις χώρες της ΕΕ.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις κοστίζει μόνο 80 ευρώ (το σχετικό παράβολο).

Στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που έχουν νομίμως τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ ελέγχουν και αξιολογούν τη γνώση διαφόρων ξένων γλωσσών κυρίως από Έλληνες χρήστες. Γι' αυτόν τον λόγο λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες χρήσης της γλώσσας και ελέγχουν επικοινωνιακές ικανότητες διαμεσολάβησης από την ελληνική στην ξένη γλώσσα, σε αντίθεση με άλλα συστήματα αξιολόγησης, τα οποία σχεδιάζουν τις εξετάσεις τους σε μόνο μία ξένη γλώσσα, ανεξάρτητα από τους χρήστες και το περιβάλλον χρήσης της.

Οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο (συνήθως Μάιο και Νοέμβριο). Με Δελτίο Τύπου, το οποίο εγκαίρως αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ (στο www.ypepth.gr) , ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, η οποία ορίζεται 2-3 μήνες πριν από τις εξετάσεις. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή στα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του υποψηφίου.

Για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση συμμετοχής αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου, από τον κηδεμόνα του, προσώπου (π.χ. εκπαιδευτικό φορέα, κέντρο ξένων γλωσσών κ.λπ.). Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εξεταστούν με την ειδική κατηγορία ατόμων με ειδικές δεξιότητες (ΑμεΕΑ) πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο πλαίσιο (πάνω).

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων (προβλήματα όρασης ή ακοής ή λόγου) θα πρέπει να υποβάλουν -εκτός από τα παρακάνω δικαιολογητικά- και βεβαίωση δημοσίου νοσοκομείου, από την οποία να προκύπτει η συγκεκριμένη πάθηση την οποία επικαλούνται, καθώς και η αδυναμία τους να εξεταστούν με άλλους υποψηφίους.

ΑμεΕΑ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται


Τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα παρακάτω:

Έντυπο αίτησης συμμετοχής το οποίο ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί από τις, κατά τόπους, Διευθύνσεις ή τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από την ιστοσελίδα του ΚΠΓ.

Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.

Παράβολο Δημοσίου. Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθευτεί τα προβλεπόμενα παράβολα από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Δύο ερωτήσεις - απαντήσεις...

Πού πρέπει να υποβάλει κανείς την αίτηση;

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκει χωροταξικά ο τόπος κατοικίας του υποψηφίου. Στην ιστοσελίδα του ΚΠΓ και συγκεκριμένα στην «Επικοινωνία» έχει αναρτηθεί πίνακας των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ο υποψήφιος, επιλέγοντας πάνω στον χάρτη τον νομό κατοικίας του, πληροφορείται τα στοιχεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας στην οποία ανήκει.

Μπορώ να δώσω, στην ίδια εξεταστική περίοδο εξέτασης, σε δύο ή περισσότερες γλώσσες ή σε δύο ή περισσότερα επίπεδα;

Κατ' αρχήν ναι. Η πολλαπλή συμμετοχή είναι δυνατή. Καλό θα ήταν, όμως, οι υποψήφιοι να το αποφεύγουν, αφού κάποιες γλώσσες και επίπεδα μπορεί να εξετάζονται ταυτόχρονα. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και στο έντυπο της αίτησης που συμπληρώνει ο υποψήφιος. Για τον παραπάνω λόγο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μελετήσει το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει τη δυνατότητα της πολλαπλής συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου προσπαθεί να διευκολύνει τους υποψηφίους που δίνουν πάνω από μία γλώσσα ή επίπεδα, στον βαθμό που αυτή η διευκόλυνση δεν θίγει το αδιάβλητο και την αξιοπιστία των εξετάσεων, δεδομένου ότι οι εξετάσεις διενεργούνται την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα σε πανελλήνιο επίπεδο.


ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

ΠΗΓΗ: ethnos.gr inital.grPosted Image