Ρεπορτάζ KxgHellas

Έρευνα για τις γλωσσικές γνώσεις στην Ευρώπη

Το Ευρωβαρόμετρο, η υπηρεσία ερευνών και αναλύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πραγματοποίησε δύο έρευνες για τις γλωσσικές γνώσεις των Ευρωπαίων πολιτών και τη στάση τους απέναντι στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2001 και η δεύτερη το 2006, αφήνοντας έτσι αρκετό χρονικό διάστημα μεταξύ τους για να γίνει δυνατή η εκτίμηση τυχόν αλλαγών. Ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης της ΕΕ, το πεδίο της δεύτερης έρευνας ήταν όμως μεγαλύτερο σε σχέση με την πρώτη. Η έρευνα του 2006 περιέλαβε τα δέκα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004, καθώς και τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Ρουμανία και την Τουρκία.

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων ομιλούν ξένες γλώσσες

Οι έρευνες κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το 2001 το 53 % των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι μιλούν μια γλώσσα, επιπλέον της μητρικής τους. Το 2006 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 56 %. Οι πλέον πολύγλωσσοι πολίτες της ΕΕ είναι οι Λουξεμβουργιανοί από τους οποίους το 99 % γνωρίζει τουλάχιστον μια ξένη γλώσσα και ακολουθούν οι Σλοβάκοι (97 %) και οι Λετονοί (95 %).

Το 2006 το 28 % των ερωτηθέντων μιλούσαν δύο ξένες γλώσσες σε σύγκριση με 26 % το 2001. Ως πιο δημοφιλείς δεύτερες γλώσσες δηλώθηκαν τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά και στη συνέχεια τα ισπανικά και τα ρωσικά.

Σε γενικές γραμμές οι έρευνες κατέδειξαν ότι μικρότερα κράτη μέλη με περισσότερες από μία επίσημες γλώσσες χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα πολυγλωσσίας. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες με λιγότερο διαδεδομένες μητρικές γλώσσες ή «γλωσσική ανταλλαγή» με γειτονικές χώρες. Το 2006 μόνο σε έξι από τα κράτη μέλη η πλειονότητα των πολιτών γνώριζε μόνο μία γλώσσα: Ιρλανδία (66 % των πολιτών δεν γνώριζαν καμία άλλη γλώσσα εκτός της μητρικής τους), Ηνωμένο Βασίλειο (62 %), Ιταλία (59 %), Ουγγαρία (58 %), Πορτογαλία (58 %) και Ισπανία (56 %).

Μόνον μια μειοψηφία Ευρωπαίων θεωρεί ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών δεν είναι σημαντική - το 8 % μόνο το 2006, αν και το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με το 2001 που ήταν 7 %.Posted Image