Σύμφωνα με μελέτη, μέχρι το 2055 οι Γάλλοι θα είναι περισσότεροι, λόγω ποσοστού γονιμότητας.

Με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό γονιμότητας στη Γαλλία, ο πληθυσμός της που σήμερα φτάνει τα 65 εκατομμύρια μπορεί να ξεπεράσει αυτόν της Γερμανίας -που είναι 82 εκατομμύρια- μέχρι το 2055, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών που δημοσιοποιήθηκε στο Παρίσι.

Το 2010 ο πληθυσμός της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 5,3 ‰, ενώ ο πληθυσμός της Γερμανίας μειώθηκε κατά 0,6‰, αναφέρει ο Ζιλ Πιζόν, εισηγητής της έρευνας που είναι αφιερωμένη στο "δημογραφικό ανταγωνισμό" ανάμεσα στις δύο γειτονικές χώρες.

"Αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, ο γερμανικός πληθυσμός θα μειωνόταν κατά 2,2% γιατί οι θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τις γεννήσεις" ενώ στη Γαλλία "ισχύει το αντίστροφο, οι γεννήσεις ξεπερνούν τους θανάτους (802.000 έναντι 540.000 το 2010)", τονίζει ο ίδιος.

"Σύμφωνα με τις προβλέψεις των Ηνωμένων Εθνών ο πληθυσμός της Γαλλίας μπορεί να ξεπεράσει αυτόν της Γερμανία το 2055", θεωρώντας πως το ποσοστό γονιμότητας θα συνεχίσει να αυξάνεται και στις δύο χώρες, φτάνοντας τα 1,92 και 2,06 παιδιά στην Γερμανία και την Γαλλία, αντίστοιχα", υπογραμμίζει ο ίδιος.

"Η διάρκεια ζωής αυξάνεται επίσης και στις δύο χώρες με το προσδόκιμο ζωής να φτάνει τα 85,5 και 86,5 χρόνια το 2055 και με την μετανάστευση να συνεχίζεται επίσης και στις δύο χώρες", προσθέτει ο Πιζόν.

Τη χρονιά αυτή, ο γαλλικός πληθυσμός είναι πιθανόν να φτάσει τα 72 εκατομμύρια και ο γερμανικός τα 71 εκατομμύρια.

Για να εξηγήσει αυτό το φαινόμενο, ο Πιζόν αναφέρεται στην "πολιτική οικογενειακού προγραμματισμού στη Γαλλία, η οποία είναι σταθερή, εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες και αποτελεί αντικείμενο πολιτικής ομοφωνίας". Αντίθετα στην Γερμανία, "η ανάμνηση του ναζιστικού προγράμματος προώθησης των γεννήσεων εμπόδισε για μεγάλο χρονικό διάστημα την ανάπτυξη μιας αντίστοιχης με τη γαλλική πολιτικής".

Επιπλέον στην Γερμανία, επικρατεί η αντίληψη ότι "καλή μητέρα είναι εκείνη που ασχολείται η ίδια με το μωρό της και δεν φεύγει για τη δουλειά αφήνοντάς το σε κάποιον άλλο".

Η Γερμανία είδε τον πληθυσμό της να αυξάνεται στο 2011 (+50.000 άνθρωποι) για πρώτη φορά από το 2002.


newsitPosted Image