Η Lexigram αναπτύσσει λογισμικό και ηλεκτρονικά λεξικά για τον σπουδαστή, τον εκπαιδευτικό και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα.

Το κοινό χαρακτηριστικό που τα κάνει μοναδικά είναι ότι διαθέτουν πολλά και τεράστια λεξικά της νέας και της αρχαίας ελληνικής (κλιτικά, ορθογραφικά, ερμηνευτικά, συνωνύμων – αντιθέτων, ομορρίζων). Τα προγράμματα χρησιμοποιούν τα λεξικά αυτά για να μπορείτε να έχετε απάντηση σε οποιαδήποτε γλωσσική απορία, αλλά και να λύνετε με ευχάριστο και διαδραστικό (διαλογικό) τρόπο τις σχολικές, και όχι μόνο, ασκήσεις, αφού κάνοντας μόνο κλικ μπορείτε και εσείς να δημιουργείτε και να λύνετε άπειρες ασκήσεις γραμματικής, ομορρίζων και συντακτικού.

Στη δημιουργία της αρχικής ιστοσελίδας με τον ‘σέρβερ ασκήσεων’ συνέβαλε επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χορηγία του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Επίσης το ίδρυμα Χρήστου Λαμπράκη έχει διανείμει σε όλα τα σχολεία της χώρας το εκπαιδευτικό μας λογισμικό Ελληνομάθεια Plus.

Με την υπ’ αριθ. 1379/31-10-2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας έγινε διανομή της Ελληνομάθειας (εκπαιδευτικό λογισμικό για τη γλώσσα) σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δοκιμάστε εδώ

blogs.sch.gr/spetsiotou/