της Καβάγια Βασιλικής

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Pos matome Griko» το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην Γκρίκο, τη γλώσσα που μιλιέται σε μία από τις δύο ελληνικές γλωσσικές νησίδες της Νότιας Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Σαλεντινής

Ελλάδας, στη Νότια Απουλία. Πρόκειται για μια μειονοτική γλώσσα, που περιλαμβάνει δωρικές λέξεις, οι οποίες μαρτυρούν την αρχαία της προέλευση, μεσαιωνικές και νεοελληνικές, καθώς και λέξεις από την τοπική ιταλική διάλεκτο της περιοχής, την Dialetto Romanzo.

Μέσα από το Πρόγραμμα αυτό, στοχεύουμε στη διαφύλαξη και την προστασία της, ως πολύτιμο στοιχείο της κοινής

Μεσογειακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Συντονιστής του «Pos matome Griko» είναι ο Οργανισμός για τη Διατήρηση και Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μεσογείου («Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo» - Ιταλία) και εταίροι το Ελληνοβρετανικό

Κολλέγιο (το Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος» - Ελλάδα), η Εκδοτική ΑΛΦΑ (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών - Κύπρος) και το Ινστιτούτο Μεσογειακού Πολιτισμού

(«Istituto Culture Mediterranee» - Ιταλία).

Στόχος του Προγράμματος είναι να αναπτυχθεί μια ειδική διδακτική μέθοδος, βασισμένη σε δύο Αναλυτικά Προγράμματα, ένα για παιδιά και ένα για ενήλικες,

δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια, ιστοσελίδα και πλατφόρμα e-learning για δωρεάν πρόσβαση στο υλικό και τις σχετικές πληροφορίες.

Τη στιγμή αυτή τα δύο Αναλυτικά Προγράμματα είναι έτοιμα και διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://e-griko.eu/el...ricula-el.aspx. Το ένα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-15 ετών και το άλλο σε εφήβους-ενήλικες, ενώ και τα δύο ακολουθούν τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και παρουσιάζουν αναλυτικά τα στοιχεία που συνθέτουν τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας

Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2.

Σε κάθε επίπεδο ξεχωριστά περιγράφονται οι Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι (οι ανάγκες που πρέπει ανά επίπεδο να καλυφθούν), οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι (οι ειδικότερες καταστάσεις, που αφορούν την κατανόηση και παραγωγή

προφορικού και γραπτού λόγου), οι Καταστάσεις Επικοινωνίας (στις οποίες πρέπει να αντεπεξέρχεται επιτυχώς ο μαθητής, σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, την

οικογένειά του, την κατοικία του, την εργασία, τα ταξίδια, το περιβάλλον, την κοινωνική ζωή, την αγορά κλπ.), το Λεξιλόγιο (αυτό που απαιτείται σε κάθε επίπεδο), η Φωνητική (η κατανόηση των κανόνων για την προφορά και τον

τονισμό) και τα Κοινωνιογλωσσικά Στοιχεία (συνήθειες, έθιμα, πολιτιστικά στοιχεία, τραγούδια, γιορτές, χειρονομίες κλπ. που στοχεύουν στη σωστή ένταξη του μαθητή στην κοινωνία των ομιλητών της Γκρίκο).

Σε καθεμία από τις περιπτώσεις αυτές, παρουσιάζονται αναλυτικά όλα όσα ο μαθητής οφείλει να κατέχει, προκειμένου να ανήκει στο ένα ή το άλλο επίπεδο.

Ένα παιδί, για παράδειγμα, Α1 επιπέδου πρέπει να μπορεί να περιγράφει τον εαυτό του (να αναφέρει το όνομά του, την ηλικία του, πού μένει, σε ποιο σχολείο πάει κλπ.) και αντίστοιχα ένας ενήλικας του Β1 επιπέδου να δίνει πληροφορίες σε φιλικό ή τυπικό τόνο για την προσωπική του ζωή (τη διαμονή, τη διατροφή, τη μετακίνησή του, τη δουλειά του κλπ.).

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι περιπτώσεις αυτές συνοδεύονται από συγκεκριμένα παραδείγματα, που βοηθούν στην κατανόηση και που αποδεικνύουν τη ζωντάνια και τη χρηστικότητα της γλώσσας. Είναι αυτά που απαντούν σε ορισμένους ότι η Γκρίκο πράγματι μπορεί να ανταποκριθεί σε ποικίλα γλωσσικά περιβάλλοντα, σύγχρονα και καθημερινά.

Σχετικά δε με τη γραφή αυτών των παραδειγμάτων και

με τη φωνητική μεταγραφή της γλώσσας γενικότερα, δίνονται στην Εισαγωγή των Αναλυτικών πολλές πληροφορίες, για τις δυσκολίες που προέκυψαν και τους κανόνες, στους οποίους κατέληξαν, έπειτα από έρευνα, οι καθηγητές του Προγράμματος. Θυμίζουμε ότι οι κανόνες γραφής και κάποια γραμματικά φαινόμενα δεν είναι συστηματοποιημένα, καθώς πρόκειται για προφορική κυρίως γλώσσα και με πολλές παραλλαγές από χωριό σε χωριό.

Έτσι, συμφωνήθηκε να ακολουθηθούν συγκεκριμένοι κανόνες, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγγραφή

του έργου.Τα Αναλυτικά συνοδεύονται, επίσης, και από Βιβλιογραφία, με καταχωρημένες όλες τις πηγές, γραπτές, προφορικές και άλλες.

Εν κατακλείδι, το σημαντικότερο όλων είναι ότι για πρώτη φορά δημιουργείται Αναλυτικό Πρόγραμμα για μια μειονοτική γλώσσα, κάτι που συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξή της, τη μελέτη και τη διδασκαλία της. Η Γκρίκο, η γλώσσα

της Νότιας Απουλίας, συστηματοποιείται και μελετάται με βάση γλωσσολογικά κριτήρια, σαν κι αυτά που προβλέπονται για τις επίσημες γλώσσες από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ