,

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

( VIDEO )

Από που προέρχεται η ονομασία της ευρωπαικής ηπείρου....

Η απάντηση στην Αρχαία Ελλάδα. Ο μύθος της Ευρώπης....

Μουσική επένδυση:

Saint-Preux - Prelude Pour Piano