Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η τάση οι γονείς να γράφουν από όλο και πιο μικρή ηλικία τα παιδιά τους σε φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι καλό να ξεκινάει γύρω στην ηλικία των 8, κάπου δηλαδή στην Γ΄ Δημοτικού. Το παιδί στην ηλικία αυτή μπορεί να γράψει άνετα στη μητρική του γλώσσα, να διαβάσει και το σημαντικότερο αντιλαμβάνεται στοιχειωδώς τη δομή μιας γλώσσας, ή πιο απλά τη Γραμματική και τη Σύνταξη.

Τα τελευταία 2 χρόνια η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας ξεκινά στα πιλοτικά, Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία στην Α΄ Δημοτικού. Η εκμάθηση περιορίζεται περισσότερο στον προφορικό λόγο οι μαθητές της Α΄ Δημοτικού δεν γράφουν καμία λέξη πριν τα Χριστούγεννα, ώστε να έχουν εξοικειωθεί με το σύστημα γραφής μέχρι τότε.

Τα δύο πρώτα χρόνια λοιπόν είναι περισσότερο μια περίοδος γνωριμίας με τη νέα γλώσσα κι εξοικείωσης με τους ήχους της παρά ουσιαστικής μάθησης.

Αν όμως το παιδί σας, σας ζητήσει να μάθει νωρίτερα μια ξένη γλώσσα στην ηλικία των 5 ή των 6 μην του το αρνηθείτε! Η διάθεση για μάθηση είναι καλό να ενθαρρύνεται. Η λύση λοιπόν είναι σε αυτή την περίπτωση να το γράψετε σε ένα φροντιστήριο ή αν είστε γνώστης της Αγγλικής μπορείτε να του πάρετε ένα απλό παραμύθι να του το διαβάζετε πριν τον ύπνο.


.zougla.gr