Το Sun.Com http://www.sun-languagecommunity.eu/ είναι ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα αναπτύξει βιώσιμες διαδικτυακές κοινότητες για τους δασκάλους και τους μαθητές μίας σειράς ευρωπαϊκών γλωσσών.

Οι κοινότητες αυτές θα επικεντρωθούν ειδικά στις μη τυπικές μεθοδολογίες μάθησης.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα θα αναπτύξει μια μεθοδολογία για βιώσιμα, online κοινωνικά δίκτυα για την ενίσχυση της μη τυπικής εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η κοινότητα θα περιλαμβάνει:
  • Μια Κοινότητα Μάθησης για σπουδαστές ξένων γλωσσών και φυσικούς ομιλητές που επιθυμούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα.

  • Μια Κοινότητα Πρακτικής για έμπειρους και εκπαιδευόμενους καθηγητές μιας ξένης γλώσσας

Η κοινότητα που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιήσει άτυπες μεθοδολογίες διδασκαλίας όπως tandem, αλληλοδιδασκαλία καθώς και συνδυαστική μάθηση (blended learning).

Εμπλακείτε ενεργά

Η πρώτη κοινότητα που θα δημιουργήσει το πρόγραμμα θα είναι για την μη τυπική εκμάθηση των Ελληνικών και θα συμπεριλάβει καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας και εκμάθησης. Εάν μαθαίνετε ή θέλετε να μάθετε ελληνικά ή εάν διδάσκετε ή θέλετε να διδάξετε ελληνικά, σας προσκαλούμε να μας γράψετε για το ενδιαφέρον σας. Όσο το πρόγραμμα προχωράει, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα, να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία και τις πηγές του προγράμματος και να συνεισφέρετε σε αυτό.

Σε δεύτερη φάση, θα αναπτυχθούν κοινότητες για καθηγητές και για μαθητές για τα Ιταλικά, τα Αλβανικά, τα Λετονικά, τα Ρώσικα, τα Σλοβένικα, τα Πολωνικά, τα Τσέχικα και τα Αγγλικά καθώς και μια σειρά από πηγές που θα επιτρέψουν στους χρήστες να αναπτύξουν τις δικές τους βιώσιμες γλωσσικές κοινότητες.

Σχετικο

Τι είναι το SUN.COM Posted Image Posted Image Posted Image

To SuN. Com(munity) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές γλώσσας, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι θα δημιουργήσει το SuN.Com

Το SuN.Com θα δημιουργήσει βιώσιμα κοινωνικά σύνολα τα οποία θα μοιράζονται και θα υποστηρίζουν καθηγητές και μαθητευόμενους μεμονωμένων γλωσσών. Κάθε κοινότητα θα αφοσιώνεται σε μια μόνο γλώσσα.


Οι κοινότητες θα επικεντρώνονται μόνο στις άτυπες μεθοδολογίες μάθησης. (Ορισμός της Wikipedia για την άτυπη μάθηση).


Αυτό το πολύ καινοτόμο πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια πανομοιότυπη μεθοδολογία για βιώσιμα, ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα για την άτυπη γλωσσική μάθηση. Οι κοινότητες θα συμπεριλαμβάνουν :    • Μια Γλωσσική Κοινότητα, για μαθητές ξένων γλωσσών και ατόμων που μιλούν τη μητρική τους γλώσσα και μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα.

    • Μια Κοινότητα Εξάσκησης για δασκάλους ξένης γλώσσας.

Οι κοινότητες κοινωνικής δικτύωσης θα χρησιμοποιήσουν ομότιμες και άτυπες αλυσιδωτές διδακτικές μεθόδους και μεθόδους συνδυασμένης μάθησης.Φάσεις προγράμματος

Η πρώτη κοινότητα που θα δημιουργήσει το πρόγραμμα θα είναι για την άτυπη μάθηση των ελληνικών και θα συμπεριλαμβάνει καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας και μάθησης. Αυτή η κοινότητα θα χρησιμοποιηθεί για την πιλοτική εφαρμογή των ιδεών του προγράμματος και θα εφαρμοστεί σε μαθητές που μαθαίνουν Ελληνικά, άτομα που η μητρική τους είναι τα ελληνικά και καθηγητές της ελληνικής γλώσσας.


Εάν είστε τωρινός ή μελλοντικός μαθητής ή καθηγητής Ελληνικών σας προσκαλούμε να μας εκφράσετε το ενδιαφέρον σας. Καθώς αναπτύσσεται το πρόγραμμα μπορείτε να γίνετε μέλος της κοινότητας και να βοηθήσετε να εφαρμοστούν πιλοτικά οι πηγές και να συμβάλλεται στο πρόγραμμα. Παρακαλώ επικοινωνήστε με το πρόγραμμα για να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας, κάνοντας κλικ εδώ.


Αργότερα οι ιδέες και η μεθοδολογία που εφαρμόστηκαν θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν παρόμοιες κοινότητες για τα Ιταλικά, τα Αλβανικά, τα Λετονικά, τα Ρώσικα, τα Σλοβένικα, τα Πολωνικά, τα Τσέχικα και τα Αγγλικά.


Μπορείτε επίσης να γίνετε μέλος της αρχικής κοινότητας SuN.Com στο Facebook, για νέα και ενημερώσεις σχετικά με την εξέλιξη.