Δείτε παρακάτω δύο Λεξικά Μαθηματικών όρων, ένα Ελληνοαγγλικό και ένα Αγγλοελληνικό.

Eίναι πολύ χρήσιμο τόσο κατά την μετάφραση όρων από ξενόγλωσσα βιβλία όσο και κατά την σύνταξη μιας εργασίας που πρέπει να γραφτεί στα Αγγλικά.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους.

Ελληνοαγγλικό Λεξικό Μαθηματικών όρων

Αγγλοελληνικό Λεξικό Μαθηματικών όρων