Οι ανακοινώσεις για τις θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανακοινώνονται και στις 23 γλώσσες, αποφάσισε το Δικαστήριο της ΕΕ χθες (27 Νοεμβρίου).

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της Ιταλίας εχθές, η οποία ζητήσει οι δημόσιες ανακοινώσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ελέγχων εργασίας να δημοσιεύονται και στις 23 γλώσσες.

«Η δημοσίευση σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) των προκηρύξεων των διαγωνισμών της ΕΕ και η απαίτηση να γίνονται οι διαγωνισμοί σε μία από αυτές τις γλώσσες συνιστά διάκριση λόγω γλώσσας», ανακοίνωσε το Δικαστήριο.

Η Ρώμη παραπονέθηκε ότι οι ανακοινώσεις για τις θέσεις εργασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύονταν είτε στα Αγγλικά, είτε στα Γαλλικά, είτε στα Γερμανικά και αυτό αποτελεί διάκριση.

Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Giulio Terzi δήλωσε ότι η Ρώμη ήταν πολύ ικανοποιημένη από την απόφαση.

«Αυτή είναι μία σημαντική απόφαση γιατί υπερασπίζεται την αρχή της μη-διάκρισης της γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Terzi, όπως αναφέρεται στην Gazzetta del Sud.

Η απόφαση του δικαστηρίου επίσης επιβεβαίωσε ότι οι εργοδότες της ΕΕ είχαν την επιλογή να περιορίσουν τη δεύτερη γλώσσα για ένα δεδομένο διαγωνισμό για κάποια θέση εργασίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Όμως πρόσθεσε ότι οι κανόνες που διέπουν αυτούς του περιορισμούς πρέπει να είναι «ξεκάθαροι, αντικειμενικοί και προβλέψιμοι».

Οι υποψήφιοι, είπε, ότι θα πρέπει να «γνωρίζουν εκ των προτέρων πολύ καλά τις γλωσσικές δεξιότητες» που θα απαιτούνται από αυτούς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, προκειμένου να «προετοιμαστούν για το διαγωνισμό κάτω από τις καλύτερες συνθήκες».

Η Ιταλία έδειξε την ετοιμότητά της να διεκδικήσει για τα ζητήματα της γλώσσας στην ΕΕ, όταν αντιτάχθηκε στα σχέδια της δημιουργίας ενός ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας για την καταγραφή των προϊόντων σε όλη την Ευρώπη.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχέδιο εγκρίθηκε τελικά τον Ιούνιο, αλλά χωρίς την Ισπανία και την Ιταλία.

Ιταλία υποστήριξε ότι τα σχέδια θα δώσουν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα στις γαλλικές, γερμανικές και βρετανικές εταιρείες, από τη στιγμή που αυτές ήταν οι τρεις επίσημες γλώσσες του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχέδιο του διπλώματος, τελικώς, υιοθετήθηκε τον Ιούνιο, χωρίς όμως τη συμμετοχή της Ισπανίας και της Ιταλίας.


Πηγή: euractiv.gr