Επιμέλεια Κειμένου xeniglossa.gr

Πρότυπο μεταφοράς των ελληνικών ονομάτων στην αγγλική - Μεταγραφή ΕΛΟΤ 743

Σε αυτόν τον σύνδεσμο περιλαμβάνονται οι συνιστώμενες από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743:1982 μετατροπές των χαρακτήρων του ελληνικού αλφαβήτου. Το πρότυπο αυτό είναι το ελληνικό αντίστοιχο του διεθνούς ISO 843:1997.

Σημαντική είναι επίσης σχετικά και η εργασία του ΝΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΑΚΗ Δικηγόρου και Μέλους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τίτλο << Η μεταγραφή των ελληνικών ονομάτων με λατινικούς χαρακτήρες>>

Το κείμενο έχει αφετηρία εισήγηση του συγγραφέα στο πλαίσιο της Ελληνοιταλικής Ημερίδας που οργάνωσαν την 24.1.2005 οι ελληνικές και ιταλικές Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων στην Εταιρία Δικαστικών Μελετών, στην Αθήνα.

Την εισήγηση του συγγραφέα μπορείτε να την βρείτε ΕΔΩ

Eπίσης μπορείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο να πληκτρολογήστε το κείμενο που επιθυμείτε να μεταγράψετε στο πλαίσιο με τίτλο "Πηγή" πιέζοντας το σύνδεσμο "Μεταγραφή σε ΕΛΟΤ 743 (Υπεύθυνος ανάπτυξης εφαρμογής Ηλίας Νίτσος )

Επιμέλεια Κειμένου xeniglossa.gr