Ένα νέο μεταναστευτικό κύμα φαίνεται ότι ξεκίνησε και στα Τρίκαλα, με αρκετούς συμπολίτες, να στρέφονται σε άλλες χώρες διαπιστώνοντας ότι στην Ελλάδα, οι πόρτες της αγοράς εργασίας είναι ερμητικά κλειστές. Πολλοί δε, ακόμη και συνεχίζοντας να εργάζονται, επιλέγοντας ωστόσο ένα άλλο μέλλον για τους ίδιους ή την οικογένειά τους, ελπίζοντας σε ένα διαφορετικό και πιο δίκαιο κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. >>>>.

Η μετανάστευση πλέον δεν αφορά μόνο το ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό. Αφορά επιστήμονες, αφορά, μαθητές, αφορά κάθε άτομο, που βλέπει ότι ο δρόμος προόδου για τη χώρα, οικονομικά και κοινωνικά, έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Αφορά ακόμη και όσους προετοιμάζονται για «παν ενδεχόμενο», για να μπορέσουν να βρούνε άμεσα και με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, μια δουλειά αλλού, μια ζωή κάπου μακριά από την Ελλάδα. Αυτό φαίνεται εξάλλου και από την αύξηση των ενηλίκων που στρέφονται στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, εντασσόμενοι σε κάποια ταχύρρυθμα ή μη τμήματα. Πρόκειται για μια τάση που διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα σε ιδιαίτερη ένταση, και που επιβεβαιώνουν και οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Ιδιαίτερη ζήτηση φαίνεται να έχουν τα Γερμανικά, αφού πρόκειται για το συνηθέστερο μέχρι τώρα τόπο μετανάστευσης.

Όπως αναφέρει η κα Δήμητρα Κατσίκη πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, «Η πρώτη επιλογή είναι τα Γερμανικά, μετά βέβαια τα Αγγλικά που παραμένει η πρώτη γλώσσα επιλογής. Αυτό που εισπράττουμε πλέον, είναι ότι έχουν αυξηθεί οι συμπολίτες άνω των 18 ετών, που μαθαίνουν δεύτερη ξένη γλώσσα για επαγγελματικούς λόγους. Ειδικά για μετανάστευση όπου συνήθως επιλέγουν ταχύρυθμα τμήματα. Υπάρχουν βέβαια και εκείνοι που ενδιαφέρονται να γνωρίζουν και μια δεύτερη ξένη γλώσσα για παραπάνω επαγγελματικά προσόντα, που επιλέγουν να παρακολουθήσουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και να προχωρήσουν σε πιστοποίηση, είτε εκείνοι που απλά επιθυμούν να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, ωστόσο είναι σαφώς πολλοί λιγότεροι στην εποχή μας».

Η τάση προς τα Γερμανικά, υπάρχει ακόμη και από την παιδική ηλικία. Με τους γονείς να τα επιλέγουν ως δεύτερη ξένη γλώσσα θεωρώντας ότι στο μέλλον, η γνώση της γλώσσας να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη επαγγελματικά. Φαίνεται λοιπόν ότι στην εποχή μας, επιστήμονες, εργάτες ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι που μέχρι χθες μπορούσαν να θεωρούν ότι διαθέτουν μία μόνιμη εργασία, βλέπουν ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να γίνουν μετανάστες.

Ζητείται καθηγήτρια Σουηδικών!

Δεν είναι βέβαια τυχαία και μία πρόσφατη αγγελία σε στήλη της αγοράς εργασίας, όπου φροντιστήριο ζητά καθηγήτρια Σουηδικών. Μιλώντας με τον ιδιοκτήτη Παναγιώτη Μαράβα, μας εξηγεί ότι αρκετοί Τρικαλινοί έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον να ενταχθούν σε κάποιο τμήμα εκμάθησης της συγκεκριμένης γλώσσας, θεωρώντας ότι η Σουηδία αποτελεί μία θετική προοπτική για εργασία και γενικότερα για μια πιο ποιοτική ζωή.

«Μας έχουν προσεγγίσει και έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν μαθήματα Σουηδικών αρκετοί Τρικαλινοί. Τις περισσότερες φορές με την προοπτική της μετανάστευσης στη Σουηδία, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις αντίστροφης μάθησης, δηλαδή παιδιών που έχουν επιστρέψει από τη Σουηδία στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζουν ελληνικά. Οι περιπτώσεις βέβαια αυτές είναι ελάχιστες» επισημαίνει ο κ. Μαράβας. Γενικότερα βέβαια, και ο ίδιος διαπιστώνει ότι γλώσσες χωρών που αποτελούν τόπο μετανάστευσης όπως για παράδειγμα η Γερμανία, γνωρίζουν ιδιαίτερη ζήτηση.

Ο τουρισμός ήρθε από τη Ρωσία

Από την άλλη επίσης ιδιαίτερη άνθηση γνωρίζουν τα Ρώσικα. Τουλάχιστον στην περιοχή μας, κυρίως από υπαλλήλους στον τουρισμό. Ο λόγος είναι ότι όπως φάνηκε και φέτος, ο τουρισμός στην περιοχή στηρίζεται κυρίως σε Ρώσους, ειδικά στην Καλαμπάκα. Για το λόγο αυτό, υπάλληλοι και εν δυνάμει υπάλληλοι, όπως εξηγεί ο κ. Μαράβας, στρέφονται στα Ρώσικα, για να διατηρήσουν τις θέσεις τους είτε για να διεκδικήσουν θέση στην τοπική τουριστική αγορά εργασίας.


Γράφει ο/η Ελένη Χολέβα-

See more at: e-erevna.gr