Από τότε που Ευρωπαϊκή Ένωση κήρυξε το 2001 ως Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών, αλλά και καθημερινά στέλνεται το μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική. Τότε μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε και το ποσό του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για να πέσουν τα γλωσσικά σύνορα, ειδικά στον κόσμο των επιχειρήσεων που παγκοσμιοποιείται, συγχωνεύεται και εξαγοράζεται.

Λίγα χρόνια αργότερα Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε να καθιερώσει και το πορτοφόλιο γλωσσών ως όπλο γνώσεων του πολίτη, έχει προγράμματα σε εξέλιξη όπως «Νεολαία σε κίνηση», «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και το πρόγραμμα δια βίου μάθηση ξένων γλωσσών στο οποίο χορηγεί ετησίως 50 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως είναι γνωστό ο σεβασμός και η ευαισθησία στην άλλη γλώσσα και στο διαφορετικό πολιτισμό αποτελούν χρυσό κανόνα για την επιτυχία και την ολοκλήρωση της Ενωμένης Ευρώπης. Είναι δύο στοιχεία από τα οποία ξεκινούν συχνά διαμάχες και συγκρούσεις που ορισμένες φορές οδηγούν σε μεγάλα γεγονότα, γεγονότα από τα οποία είναι γεμάτη η παγκόσμια, αλλά δυστυχώς, και η ελληνική μας ιστορία.

Οι επιπτώσεις που έχει στη ζωή των Ευρωπαίων και στην ευρωπαϊκή οικονομία η ανεπάρκεια γλωσσικών δεξιοτήτων, έχουν αποδειχθεί από πολλές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα τελευταία χρόνια οι λόγοι λοιπόν, εκμάθησης ξένων γλωσσών είναι πια αυτονόητοι.

Η γνώση ξένων γλωσσών είναι πλεονέκτημα για την προσωπική εξέλιξη και ανέλιξη του κάθε ανθρώπου επειδή οι γλώσσες ανοίγουν δρόμους, βελτιώνουν τη θέση μας στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, συμβάλλουν στην κινητικότητα, μας βάζουν στην αγορά εργασίας και μας κάνουν καλύτερους ως ανθρώπους.

Χαιρετισμός του Αθανασίου Μασλαρινού, προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO), στην εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών γλωσσομάθειας 2011