Στη σημερινή εποχή η γλωσσομάθεια, δηλαδή η ικανότητα να χειριζόμαστε μια ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Ζούμε σε μια κοινωνία πολυπολιτισμική, σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποιημένο, γεγονότα που καθιστούν αναγκαία τόσο την επικοινωνία μας με αλλόγλωσσους όσο και την επαφή μας με κάθε είδους ξενόγλωσσο κείμενο (επιστημονικά εγχειρίδια, οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, κ.α.).

Η καθημερινότητά μας, λοιπόν, σχεδόν επιβάλει τη γνώση ξένων γλωσσών. Ειδικότερα για τους νέους, η ξένη γλώσσα μπορεί να διευρύνει ορίζοντες, οικονομικούς, επαγγελματικούς, μορφωτικούς, αλλά και να αποτελέσει «κλειδί» για προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.

Όμως πως μπορεί κανείς να κατοχυρώσει με ουσιαστικό τρόπο τις γνώσεις του στην ξένη γλώσσα (π.χ. στην Αγγλική); Είναι άραγε το ίδιο αν επιλέξει οποιονδήποτε από τις πολυάριθμους τίτλους πιστοποίησης που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά;

Για να αποτελεί πραγματικά χρήσιμο εφόδιο, ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ ώστε να παρέχει την αντίστοιχη μοριοδότηση στους διαγωνισμούς και στις προκηρύξεις του Δημοσίου.
  • Να εμφανίζεται σε λίστες οργανισμών οι οποίοι υπερβαίνουν τα στενά εθνικά πλαίσια, όπως είναι ο βρετανικός οργανισμός UCAS που θέτει κριτήρια για εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Μεγάλης Βρετανίας.
  • Να πιστοποιεί και τις τέσσερις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (reading, writing, listening, speaking).
  • Να χορηγείται από έναν πιστοποιημένο φορέα που πληροί όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και αδιάβλητης διεξαγωγής ώστε να διασφαλίζεται η επί ίσοις όροις συμμετοχή των υποψηφίων στην εξεταστική διαδικασία.
  • Να είναι προϊόν ενός εξεταστικού συστήματος φιλικού προς τον σπουδαστή το οποίο σέβεται παραμέτρους όπως ο ηλικιακός ορίζοντας, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι μαθησιακές δυσκολίες.

Έτσι, οι εξετάσεις πιστοποίησης ESB (English Speaking Board) αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα έγκυρου τεκμήριου γλωσσομάθειας της Αγγλικής Γλώσσας.

Πέραν του ότι χορηγούν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών, που πληρούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, οι εξετάσεις ESB πρωτοπορούν καλύπτοντας επιπλέον εκπαιδευτικές και οικονομικές ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Το Listening ακούγεται δύο φορές, η βάση είναι 55% και οι βαθμολογίες όλων των parts συμψηφίζονται. Έχουν προσιτά εξέταστρα ενώ δίνουν και το δικαίωμα δωρεάν επανεξέτασης σε όσους αποτυγχάνουν*

Πολλά περισσότερα για τα μοναδικά χαρακτηριστικά των εξετάσεων ESB μπορείτε να ανακαλύψετε εδώ.

Για τη συμμετοχή σας, απευθυνθείτε στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

_____________________________________________________________________

*Παρέχεται σε μαθητές νομίμως λειτουργούντων Κέντρων Ξένων Γλωσσών και νομίμως ασκούντων το επάγγελμα καθηγητών