Ημερίδα για τη διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών το Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018 - Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην αίθουσα "Ζακλίν ντε Ρομιγί" Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

{ad}

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +, υλοποιεί το έργο «Teaching European Signed Languages as a First Language» με διακριτό τίτλο: “SIGN FIRST” (Διδασκαλία Ευρωπαϊκών Νοηματικών Γλωσσών ως πρώτη γλώσσα). Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το SIGN FIRST αποσκοπεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας νοηματικών γλωσσών για την καλλιέργεια της δίγλωσσης εγγραμματοσύνης των Κωφών και Βαρήκοων μαθητών. Κύριος στόχος του SIGN FIRST είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους να συμβάλλουν, εφαρμόζοντάς το, στη βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων της ομάδας στόχου.

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν Ευρωπαϊκές Νοηματικές Γλώσσες σε μαθητές με προβλήματα ακοής ως πρώτη γλώσσα περιλαμβάνει ενδοσχολικές επιμορφώσεις όπως και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Ολλανδία, Ελβετία, Κύπρο και Ελλάδα).

Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το πρώτο πολυμεσικό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα για το Νηπιαγωγείο (http://www.prosvasimo.gr/el/gia-mathites-me-provlimataakohs/vlepw-kai-mathainw), όπως και για τις δύο πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (http://www.prosvasimo.gr/el/koita-me-kati-sou-leo). Το νέο υλικό βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.sign1st.eu/el/ και εμπλουτίζεται συνεχώς.

Συνδιοργάνωση: Εταίροι του προγράμματος Sign First:

• Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
• Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών & Βαρήκοων Αργυρούπολης
• Ειδικό Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Λυκόβρυσης – Πεύκης
• HABILIS

Ο χαρακτήρας της Ημερίδας είναι επιμορφωτικός και ενημερωτικός. Στόχος είναι να παρουσιαστεί η πληθώρα των δράσεων που υλοποιούνται μέσω του Έργου. Η ομάδα των ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων του Έργου θα ενημερώσει τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς και τους εν γένει ενδιαφερόμενους (γονείς, μέλη της Κοινότητας των Κωφών, χρήστες της ΕΝΓ, Διερμηνείς, φοιτητές κλπ.) για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου μέσα από ομιλίες και διαδραστικές, βιωματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, στόχος της ημερίδας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης της Υ.Α. 2103/2017, με την οποία εντάσσεται η διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και η εκμάθηση αυτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των κωφών και βαρήκοων μαθητών.

Δεν υπάρχει κανένα κόστος για τη συμμετοχή.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης από το ΙΕΠ ηλεκτρονικά και για το λόγο αυτό απαιτείται η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής.
Στη δήλωση συμμετοχής επισημαίνονται επίσης και οι ανάγκες προσβασιμότητας των συμμετεχόντων, ώστε να καλυφθούν έγκαιρα και πλήρως.
Δηλώσεις συμμετοχής https://goo.gl/forms/iYcUhh8PRztOceEY2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ Α3 ΗΜΕΡΙΔΑΣ