ΕΡΕΥΝΑ

Στη δημόσια εκπαίδευση, λόγω της οικονομικής κρίσης, στρέφονται αναγκαστικά οι γονείς που μέχρι τώρα προτιμούσαν τα ιδιωτικά.

Η σημαντική μείωση των εσόδων τους αναγκάζει το 35,6% των γονέων να σταματήσουν το παιδί τους από το ιδιωτικό σχολείο, ενώ το ίδιο σκέφτονται πολύ σοβαρά, αλλά ακόμη δεν το έχουν προχωρήσει στην πράξη, επιπλέον το 31,2% των γονέων.

Μικρότερο ποσοστό, της τάξεως του 29%, των γονέων σκέφτονται να κόψουν άλλα έξοδα για να μη σταματήσουν το παιδί τους από το ιδιωτικό σχολείο και μόλις το 4,1% δηλώνει ότι δεν πρόκει­ται να αλλάξει το παιδί του από το ιδιωτικό σχολείο καθώς δεν έχει επηρεαστεί από την οικο­νομική κρίση.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσα από την εκπαιδευτική πύλη www.eduadvisor.gr με τη συμμετοχή 952 γονέων.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατατέθηκαν, επίσης, οι θέσεις των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι κατά τη φετινή σχολική χρονιά (2012 – 2013) τα περισσότερα ιδιωτικά σχολεία παρουσίασαν μείωση των εγγραφών τους που κυμάνθηκε από 3% – 6%, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η μείωση έφθασε το 8% – 10%.

Τη μεγαλύτερη μείωση εγγραφών είχαν τα σχολεία της Θεσσαλο­νίκης σε σχέση με τα σχολεία της Αθήνας. Ελάχιστα ήταν τα σχολεία τα οποία κατάφεραν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μαθητών ή να υποστούν μια μικρή μείωση στις εγγραφές τους, κάτω από το 1%.

imerisia.gr