Ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων οργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση το Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων με θέμα: "Ιδιωτικό Σχολείο και Ανάπτυξη"...

To Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων που πραγματοποιείται στις 14 & 15 Φεβρουαρίου 2014, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση θα επικεντρωθεί στα παρακάτω θέματα:
  • Ανάδειξη της αυτόνομης σχολικής μονάδας ως βάσης εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα του σήμερα.

  • Αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και απελευθέρωση του δημόσιου και του ιδιωτικού σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κρατικού συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας.

  • Κατάργηση των στρεβλώσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων.

  • Αναλυτικό πρόγραμμα και αξιολόγηση στην αυτόνομη σχολική μονάδα.

  • Παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ με την οποία επιχειρείται συγκριτική ανάλυση του κόστους ανά μαθητή στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων που κατευθύνονται στη λειτουργία του σημερινού δημόσιου σχολείου.

  • Το κουπόνι εκπαίδευσης: προτεινόμενο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που διατίθενται στην α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση και για τη διασφάλιση του δικαιώματος του γονέα να επιλέγει το σχολείο του παιδιού του σύμφωνα με το Χάρτη των δικαιωμάτων του πολίτη της ΕΕ.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ(147KB)

ΠληροφορίεςΔιοργανωτής Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Ελληνοαμερικανική Ένωση

Χώρος διεξαγωγής Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης

Ημερομηνία έναρξης 14/02/2014

Ημερομηνία λήξης 15/02/2014

Εγκαίνια Παρασκευή: 17:00-21:00, Σάββατο: 9:00-14:30

Κατηγορία (εκδήλωσης) Συμπόσιο

Γλώσσα: EL

Διερμηνεία: Ναι

Υποχρεωτική εγγραφή: Ναι

Υποχρεωτική κράτηση: Όχι

Εισιτήριο Είσοδος ελεύθερη