Νέος νόμος για την Ιδιωτική Εκπαίδευση: Υπό την εποπτεία του κράτους ελεύθερες οι δραστηριότητες των Ιδιωτικών Σχολείων, φραγμός όμως στη φροντιστηριοποίηση.

Με βάση τις διατυπωμένες προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για την νέα νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την ιδιωτική εκπαίδευση, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν σημαντικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων:
1) Ελευθερώνεται η επιλογή δραστηριοτήτων.Για πρώτη φορά τα ιδιωτικά σχολεία μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν τις δραστηριότητες που θα ασκούν, όπως όμως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., όλες αυτές οι δραστηριότητες θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας.
2) Καταπολεμάται η γραφειοκρατία, καθώς διευκολύνεται η έγκριση δραστηριοτήτων με μια απλή απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν παλαιότερα χρειαζόταν μια σύνθετη διαδικασία μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τελική απόφαση του εκάστοτε Υπουργού Παιδείας.
3) Αίρεται ο περιορισμός των ωρών για τις δραστηριότητες, οι οποίες πλέον είναι ελεύθερες χρονικών περιορισμών
4) Καταπολεμάται η μαύρη και απλήρωτη εργασία. Η εποπτεία της πολιτείας στις εντός και εκτός ωρολόγιου προγράμματος δραστηριότητες εγγυάται την καταπολέμηση της μαύρης και απλήρωτης εργασίας που μέχρι σήμερα αποτελεί μάστιγα σε ορισμένα ιδιωτικά σχολεία.
5) Αποτρέπεται η μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων σε φροντιστήρια. Αρκετά σχολεία δεν εφαρμόζουν το επίσημο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, ιδίως στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, όπου διδάσκονται αποκλειστικά τα μαθήματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ο έλεγχος της πολιτείας διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές θα έχουν ως στόχο την διεύρυνση του γνωστικού πεδίου των μαθητών, την προσφορά αγωγής και πολιτισμού, την εφαρμογή παιδαγωγικών καινοτομιών και νεοτερικών στρατηγικών μάθησης και την ολοκληρωμένη κοινωνικοποίηση των νέων παιδιών και όχι τη στυγνή φροντιστηριοποίηση των ιδιωτικών σχολείων. Δυστυχώς, ορισμένα ιδιωτικά σχολεία αξιοποιούν τόσο τον εντός όσο και τον εκτός ωρολογίου προγράμματος χρόνο για να προσφέρουν επί της ουσίας φροντιστηριακές υπηρεσίες στους μαθητές, για την απλή εκμάθηση μηχανιστικών τρόπων προσαρμογής στις διαφόρων ειδών εξετάσεις που προβλέπονται σήμερα, ιδίως σε αυτές για την είσοδό τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ΟΙΕΛΕ έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει την πεποίθησή της για την αποσύνδεση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την τριτοβάθμια, γεγονός που θα απελευθερώσει δημιουργικές παιδαγωγικές δυνάμεις και στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Θεωρούμε, επομένως, ότι οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου που αφορούν τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων κινούνται σε θετική κατεύθυνση, αρκεί να συνδυαστούν με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που να αφορά ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.