Ιδιωτική Εκπαίδευση | Σελίδα 3

 • Εμπλουτισμός του Εκπαιδευτικού Υλικού Πλατφόρμας Europalso

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Η ψηφιακή μας πλατφόρμα έχει εμπλουτιστεί και συνεχίζει να εμπλουτίζεται με αξιόλογο υλικό για τους μαθητές μας. Α. Υλικό εξετάσεων Cambridge  Cambridge Exams Boosters o Για τα επίπεδα (Α2) ΚΕΥfs, (B1) Preliminary fs, (B2) FCE fs, (C1) CAE. o Περιέχουν ασκήσεις για όλα τα μέρη κάθε εξέτασης. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται και οι λύσεις (keys).  Cambridge Practice Tests o Για τα επίπεδα από (Α2) ΚΕΥ fs έως (C2) CPE με τις λύσεις (keys) τους Β.

 • Europalso: Νεώτερα για τα μέτρα στήριξης των ΚΞΓ

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Europalso: Σε συνέχεια των ενημέρωσεών μας, παρακάτω σας συνοψίζουμε τι ισχύει μέχρι και σήμερα και τι θα ισχύει για τους ιδιοκτήτες ΚΞΓ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη χθεσινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 75, 30-03-2020) και το Δελτίο Τύπου, 31.03.20 του Υπ. Οικονομικών. ΜΗΝΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ  Αποζημίωση ιδιοκτήτη ΚΞΓ €800 για 45 ημέρες (ισχύει για φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, εκτός ΑΕ, που απασχολούν έως πέντε άτομα).

 • Επικαιροποίηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Μάιος 2020

  Ιδιωτικά Σχολεία

  Δια της παρούσης ενημερώνουμε ότι, σχετικά με το θέμα της προθεσμίας υποβολής αναγγελίας επικαιροποίησης των αδειών ιδιωτικών σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης, εξαιρετικά για το έτος 2020, κατατίθενται μέχρι 31.05.2020 , τα δικαιολογητικά που μπορούν να προσκομιστούν άμεσα και όσα δικαιολογητικά δεν μπορούν να καταθετούν λόγω ανωτέρας βίας κατατίθενται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας.

 • Κορωνοϊός: Υποχρεώσεις και δικαιώματα εργοδοτών και μισθωτών

  Λοιπή Ιδιωτική Εκπ. Νομοθεσία

  Σύμφωνα με το Δελτίο Εργατικής νομοθεσιας εν όψει της απειλής εξαπλώσεως και στην Ελλάδα του κορωνοϊού και της ενδεχoμένης θέσεως εις εφαρμογήν των δυνατοτήτων που δίδονται με την από 25.2.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/Α΄/25.2.2020), ανακύπτουν ερωτήματα, στα οποία επιχειρούμε να απαντήσουμε κατωτέρω: 1. Από πλευράς μισθωτών. Εάν ο μισθωτός (λειτουργούσης επιχειρήσεως) νοσήση.

 • Τα ανακλαστικά των ιδιοκτητών Φροντιστών

  Κέντρα Ξένων Γλωσσών

  Οι ιδιοκτήτες φροντιστές διαθέτουν κάποια ιδιαίτερα ανακλαστικά σε σχέση με άλλους ελεύθερους επαγγελματίες – επιχειρηματίες: Επιμέλεια Konstantinos Papagiannoulis 1. Το πλέον αγχωτικό ρήμα είναι το ρήμα διακόπτω σε όλα τα πρόσωπα και χρόνους: Διακόπτω, διέκοψα, θα διακόψω, έχω διακόψει, κ.λ.π. Αν το ακούσει από έναν τυχαίο περαστικό στο δρόμο, τον πιάνει σύγκρυο και μετά δυσκολίας συνέρχεται.

Back to Top