Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε στατιστική ανάλυση που περιλαμβάνει ποσοστά επιτυχίας σε όλα τα επίπεδα καθώς και άλλα χρήσιμα στοιχεία του έτους 2011

Στατιστική διπλωμάτων DELE εξεταστικής περιόδου 2011

πηγή Cervantes xenesglosses.eu