Εξεταστική Μαίου 2013

Εξετάσεις: 25 Μαΐου

Εγγραφές: 25 Φεβρουαρίου – 19 Απριλίου 2013

* DELE B1 Escolar: οι εξετάσεις διεξάγονται μόνο στην εξεταστική του Μαΐου και μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαΐου.

Εξεταστική Νοεμβρίου 2013

Εξετάσεις: 23 Νοεμβρίου

Εγγραφές: 16 Σεπτεμβρίου – 18 Οκτωβρίου 2013

Ποια είναι η τιμή των εξέταστρων για τα διπλώματα DELE;

Το ύψος των εξέταστρων διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο για το οποίο θα εγγραφείτε.Εδώ μπορείτε να δείτε τις τιμές.

Τι χρειάζεστε για την εγγραφή;
  • Αίτηση εγγραφής.

  • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Τα στοιχεία θα πρέπει να συμπίπτουν με αυτά που αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής.

  • Η πρωτότυπη απόδειξη της κατάθεσης ή του εμβάσματος στον τραπεζικό λογαριασμό του INSTITUTO CERVANTES.

περισσότερα…