Εξεταστική περίοδος Νοεμβρίου 2013

Περίοδος εγγραφών: 16 Σεπτεμβρίου-18 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: 23 Νοεμβρίου

Ημερομηνία προφορικών εξετάσεων: 22-27 Νοεμβρίου


Τιμές

DELE A1: 75€

DELE A2: 85€

DELE B1 (Nivel Inicial): 110€

DELE B1 Escolar: 110€

DELE B2 (Nivel Intermedio): 125€

DELE C1: 140€

DELE C2: 145€


Πού γίνεται η εγγραφή;

Instituto Cervantes

Γραμματεία

Μητροπόλεως, 23

10557 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 36 34 117 / εσωτ. 1


Ωράριο της Γραμματείας

Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00-13:00 και 16:00-18.00

Παρασκευή: 10:00-13:00


Ομαδικές εγγραφές

Οι ομαδικές εγγραφές πρέπει να γίνονται εντός των προθεσμιών.

Εξεταστική Μαΐου: μέχρι την 31 Μαρτίου.

Εξεταστική Νοεμβρίου: μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση.


Διαδικασία εγγραφής

Απαιτούνται:
  • Η αίτηση εγγραφής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη

  • Η απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (πρωτότυπα). Αρ. Λογ.: 5049-061092-959-Τράπεζα Πειραιώς. IBAN: GR21 0172 0490 0050 4906 1092 959 SWIFT-BIC: PIRBGRAA

  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Βρείτε το έντυπο εγγραφής


Τρόποι πληρωμής

Με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του Instituto Cervantes της Αθήνας

Με πιστωτική κάρτα VISA ή MasterCard (μόνο).


Μόνο στην περίπτωση που στην πόλη σας δεν υπάρχει ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ η πληρωμή γίνεται με τηλεφωνική ταχυδρομική επιταγή, ξεχωριστά για κάθε έναν από τους υποψήφιους στην διεύθυνση: Instituto Cervantes – Μητροπόλεως, 23 -10557 Αθήνα (παρακαλούμε να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία, ονοματεπώνυμο, σταθερή διεύθυνση και τηλέφωνο μόνο του υποψήφιου όχι του φροντιστηρίου ή του καθηγητή).

* Οι υποψήφιοι που κατοικούν εκτός Αττικής πρέπει να στείλουν τα δικαιολογητικά στο Instituto Cervantes της Αθήνας με συστημένη επιστολή.


Ακυρώσεις και ματαιώσεις

Ακυρώσεις: Επιστροφή του συνολικού ποσού μέχρι τις 29 Απριλίου (Μάιος) και 28 Οκτωβρίου (Νοέμβριος).

Ματαιώσεις: Μετά το πέρας της προθεσμίας για την ακύρωση, γίνεται η επιστροφή του 50% του ποσού των εξέταστρων, μέχρι τις 9* Μαΐου (Μάιος) και 7 Νοεμβρίου (Νοέμβριος). Μετά από αυτές τις ηεμερομηνίες δεν θα γίνεται επιστροφή των εξετάστρων.

* ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η καταληκτική ημερομηνία για την αίτηση ματαίωσης είναι η 9 Μαΐου και όχι η 19 όπως, εκ παραδρομής, αναφέρεται στο ενημερωτικό έντυπο "Εξετάσεις DELE".

Τα πάντα για τις εξετάσεις Ισπανικών ΕΔΩ

.