ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ DELE B1 ΚΑΙ B2

Στην ιστοσελίδα των διπλωμάτων DELE (diplomas. cervantes. es) μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες:


* Μοντέλο 0 του B1: nivelesb.diplomas.cervantes.es/pdf/examen_0_b1.pdf

* Οδηγός του διαγωνίσματος B1: diplomas.cervantes.es/informacion/guias/guia_b1/default.html

* Μοντέλο 0 του B2: nivelesb.diplomas.cervantes.es/pdf/examen_0_b2.pdf

* Οδηγός του διαγωνίσματος B2: diplomas.cervantes.es/informacion/guias/guia_b2/default.html

* Υπόδειγμα του διαγωνίσματος B1 (Αύγουστος 2013): diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-b1.html

* Υπόδειγμα του διαγωνίσματος B2 (Αύγουστος 2013): diplomas.cervantes.es/informacion-general/nivel-b2.html