Στην Ελλάδα, οι εξετάσεις για την απόκτηση των Διπλωμάτων DELE θα διεξάγονται τέσσερεις φορές το χρόνο, τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούλιο και το Νοέμβριο.

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα πρέπει να γίνει κατά τις ημερομηνίες που έχουν οριστεί για κάθε εξεταστική.

Εξεταστικές

Απρίλιος 2014

Επίπεδα: B1, B2, C1, C2

Εξεταστικό κέντρο: Αθήνα

Περίοδος εγγραφών: 17 Φεβρουαρίου-7 Μαρτίου

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 11 Απριλίου

Ημερομηνία προφορικών εξετάσεων: 7-10 Απριλίου

Μάιος 2014

Επίπεδα: A1, A1 Escolar*, A2, B1, B1 Escolar*, B2, C1

Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ηράκλειο.

*A1 Escolar y B1 Escolar μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Περίοδος εγγραφών: 10 Μαρτίου – 11 Απριλίου

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 23 Μαΐου (A1 Escolar y B1 Escolar)

Σάββατο 24 Μαΐου (A1, A2, B1, B2 και C1)

Ημερομηνία προφορικών εξετάσεων: 23-27 Μαΐου

Ιούλιος 2014

Επίπεδα: B1, B2, C1

Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα

Περίοδος εγγραφών: 26 Μαΐου – 13 Ιουνίου

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 18 Ιουλίου

Ημερομηνία προφορικών εξετάσεων: 14 -17 Ιουλίου

Νοέμβριος 2014

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ξάνθη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Ηράκλειο.

Περίοδος εγγραφών: 1 Σεπτεμβρίου – 17 Οκτωβρίου

Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Ημερομηνία προφορικών εξετάσεων: 21 – 25 Νοεμβρίου

Τιμές

DELE A1: 75€

DELE A1 Escolar: 75€

DELE A2: 85€

DELE B1: 110€

DELE B1 Escolar: 110€

DELE B2: 125€

DELE C1: 140€

DELE C2: 145€

Eγγραφή

INSTITUTO CERVANTES

Γραμματεία

Μητροπόλεως, 23

10557 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 36 34 117 / εσωτ. 1

[email protected]; [email protected]

Ωράριο της Γραμματείας

Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00-13:00 και 16:00-18.00

Παρασκευή: 10:00-13:00

Ομαδικές εγγραφές

Ομαδικές εγγραφές

Οι ομαδικές εγγραφές πρέπει να γίνονται εντός των ακόλουθων προθεσμιών:

Εξεταστική Απριλίου: έως 28 Φεβρουαρίου

Εξεταστική Μαΐου: έως 4 Απριλίου

Εξεταστική Ιουλίου: έως 6 Ιουνίου

Εξεταστική Νοεμβρίου: έως 10 Οκτωβρίου

Δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση.

Διαδικασία εγγραφής

Για την εγγραφή χρειάζονται:

1. Η αίτηση εγγραφής σωστά συμπληρωμένη.

2. Η απόδειξη κατάθεσης ή μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του Ινστιτούτου (πρωτότυπα). Αρ. Λογ.: 5049-061092-959-Τράπεζα Πειραιώς. IBAN: GR21 0172 0490 0050 4906 1092 959 SWIFT-BIC: PIRBGRAA.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Βρείτε το έντυπο εγγραφής


Τρόποι πληρωμής

  • Με κατάθεση ή μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό του Instituto Cervantes της Αθήνας.

  • Με πιστωτική κάρτα VISA ή MasterCard (μόνο).

* Οι υποψήφιοι που κατοικούν εκτός Αττικής πρέπει να στείλουν τα δικαιολογητικά στο Instituto Cervantes της Αθήνας με συστημένη επιστολή.

Ακυρώσεις και ματαιώσεις

Ακυρώσεις: Επιστροφή του συνολικού ποσού των εξέταστρων, μέχρι τις:

…. (Εξεταστική Απριλίου)

…. (Εξεταστική Μαΐου)

…. (Εξεταστική Ιουλίου)

…. (Εξεταστική Νοεμβρίου)

Ματαιώσεις: Μετά το πέρας της προθεσμίας για την ακύρωση, γίνεται η επιστροφή του 50% του ποσού των εξέταστρων, μέχρι τις:

…. (Εξεταστική Απριλίου)

…. (Εξεταστική Μαΐου)

…. (Εξεταστική Ιουλίου)

…. (Εξεταστική Νοεμβρίου)

Μετά από αυτές τις ημερομηνίες δεν θα γίνεται επιστροφή των εξέταστρων.