Εξεταστικές

Απρίλιος 2016

Επίπεδα: B1, B2 και C1
Εξεταστικό κέντρο: Αθήνα
Περίοδος εγγραφών: 15 Φεβρουαρίου-16 Μαρτίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 15 Απριλίου


Μάιος 2016

Επίπεδα: A1, A1 Escolar*, A2, Α2/B1 Escolar*,B1, B2, C1 και C2

Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα. Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποψιφίων: 25.
*A1 Escolar y Α2/B1 Escolar μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 21 Μαρτίου – 13 Απριλίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 20 Μαΐου (A1 Escolar y Α2/B1 Escolar)
Σάββατο 21 Μαΐου (A1, A2, B1, B2, C1 και C2)


Ιούλιος 2016

Επίπεδα: A2, B1, B2, C1
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα
Περίοδος εγγραφών: 16 Μαΐου – 8 Ιουνίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 15 Ιουλίου


Οκτώβριος 2016

Επίπεδα: B1 και B2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα
Περίοδος εγγραφών: 29 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Παρασκευή 21 Οκτωβρίου


Νοέμβριος 2016

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 12 Σεπτεμβρίου – 19 Οκτωβρίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 26 Νοεμβρίου


Προσοχή:
Στις εξεταστικές Μαίου και Νοεμβρίου, οι προφορικές εξετάσεις συνήθως διεξάγονται την εβδομάδα μετά από τις γραπτές. Σε όλες τις άλλες εξεταστικές, οι προφορικές εξετάσεις διενεργούνται πριν ή και μετά από τις γραπτές.

Οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται πάντα στο ίδιο εξεταστικό κέντρο (πόλη).


Τιμές

DELE A1: 75€
DELE A1 Escolar: 75€
DELE A2: 85€
DELE A2/B1 Escolar: 110€
DELE B1: 110€
DELE B2: 125€
DELE C1: 140€
DELE C2: 145€

Εκπτώσεις

A. Μαθητές του Instituto Cervantes

Για τους μαθητές του Instituto Cervantes της Αθήνας η τιμή των εξετάστρων ανά επίπεδο μετά την έκπτωση είναι:

DELE A1: 65€
DELE A1 Escolar: 65€
DELE A2: 75€
DELE A2/B1 Escolar: 96€
DELE B1: 96€
DELE B2: 109€
DELE C1: 122€
DELE C2: 126€

B. Ομαδικές εγγραφές ( για τουλάχιστον 10 μαθητές)

Για τις ομαδικές εγγραφές η τιμή των εξετάστρων ανά επίπεδο μετά την έκπτωση είναι:

DELE A1: 68€
DELE A1 Escolar: 68€
DELE A2: 77€
DELE A2/B1 Escolar: 100€
DELE B1: 100€
DELE B2: 114€
DELE C1: 127€
DELE C2: 132€


Eγγραφή

INSTITUTO CERVANTES
Γραμματεία
Μητροπόλεως 23
10557 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 36 34 117 / εσωτ. 1
[email protected] , [email protected] , [email protected]


Ωράριο της Γραμματείας

Δευτέρα έως Πέμπτη: 10:00-13:00 και 16:00-18.00

Παρασκευή: 10:00-13:00


Ομαδικές εγγραφές


Ομαδική θεωρείται η ταυτόχρονη εγγραφή άνω των 4 υποψηφίων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Εξεταστική Απριλίου: 15/02/2016 – 29/02/2016
Εξεταστική Μαίου: 21/03/2016 – 31/03/2016
Εξεταστική Ιουλίου: 16/05/2016 – 31/05/2016
Εξεταστική Οκτωβρίου: 29/08/2016 – 06/09/2016
Εξεταστική Νοεμβρίου: 12/09/2016 – 30/09/2016

Φροντιστήρια ή καθηγητές που επιθυμούν να εγγράψουν πάνω από 10 υποψήφιους πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να κλείνουν ραντεβού μέσω e-mail στις παρακάτω διευθύνσεις: [email protected] , [email protected] , [email protected]

Σημαντικό:

  • Δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση
  • Η εγγραφή σε ένα δίπλωμα δεν προαπαιτεί την κατοχή του διπλώματος του προηγούμενου επιπέδου.

Επιστροφές λόγω ματαίωσης / αλλαγής επιπέδου / ακύρωσης συμμετοχής:

  • Για κάθε υποψήφιο ισχύουν ξεχωριστές προθεσμίες ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου.
  • Μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, θα γίνεται επιστροφή του 100% του ποσού των εξετάστρων.
  • Μέχρι και 5 ημερολογιακές ημέρες μετά την λήξη των εγγραφών , υπαναχώρηση / επιστροφές / ματαιώσεις/ αλλαγές, μπορούν να γίνονται με επιστροφή μόνο του 40% του ποσού των εξετάστρων.