Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2012 -όλα τα επίπεδα:CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 19/11/2012

• Προφορική εξέταση: από 20/11/2012

Εγγραφές: 3 έως 28 Σεπτεμβρίου 2012
Αίτηση Εγγραφής CELI ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2012 >>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00-14:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 26/09/2012), Ή ΜΕΣΩ COURIER.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό

ταυτοπροσωπίας

Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με

κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες

Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:

110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση

78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Οι μαθητές του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου καθώς και οι μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθηνών έχουν 50% έκπτωση στα εξέταστρα CELI.

Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα

δικαιολογητικά τυχών σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον

δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις

ημέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών

εξετάσεων δεν λάβετε γραπτή ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε

να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email:

[email protected]

Για άτομα με ειδικές δεξιότητες είναι απαραίτητη πρόσφατη βεβαίωση από δημόσιο φορέα

ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καθημερινά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Πατησίων, 47 10433 Αθήνα

τηλ. 2105242646

fax: 2105242714

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.iicatene.esteri.it

E-mail: [email protected]

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ CELI >>>

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI IOYNIΟΥ 2012 >>>

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI ΜΕΣΩ COURIER >>>
Posted Image