ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2013


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣΜΑΡΤΙΟΥ 2013


Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3)περιόδουΜαρτίου 2013θα διεξαχθούν ως εξής:

•Γραπτή εξέταση:09.03.2013

•Προφορική εξέταση:από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές:7έως30 Ιανουαρίου 2013

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 28/01/2013), Ή ΜΕΣΩ COURIER.


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2013 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαϊου 2013 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 25.05.2013

• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές:18 έως29 Μαρτίου 2013

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 28/03/2013), Ή ΜΕΣΩ COURIER.
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2013


Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδουΙουνίου 2013-όλα τα επίπεδα:CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 17.06.2013

• Προφορική εξέταση: από 18.06.2013

Εγγραφές:1 έως26 Απριλίου 2013

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 24/04/2013), Ή ΜΕΣΩ COURIER

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καθημερινά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Πατησίων, 47 10433 Αθήνα

τηλ. 2105242646

fax: 2105242714

Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.iicatene.esteri.it

E-mail:celi.iicatene@esteri.it

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό

ταυτοπροσωπίας

• Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με

κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες

• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό τηςΕθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475)και είναι:

110 ευρώγια ολόκληρη την εξέταση

78 ευρώμόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗΣτην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεταιμόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Οι μαθητές του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου καθώς και οι μαθητές της Ιταλικής Σχολής Αθηνών έχουν 50% έκπτωση στα εξέταστρα CELI.

• Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα

καιολογητικά τυχών σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον

δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις

μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

• Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών

εξετάσεων δεν λάβετε γραπτή ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε

να επικοινωνείτε με τογραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email:

celi.iicatene@esteri.it

• Για άτομα με ειδικές δεξιότητες είναι απαραίτητη πρόσφατη βεβαίωση από δημόσιο φορέα

ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καθημερινά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Πατησίων, 47 10433 Αθήνα

τηλ. 2105242646

fax: 2105242714

Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.iicatene.esteri.it

E-mail:celi.iicatene@esteri.itESAMI CELI ANNO 2013

xenesglosses.eu