Τα αποτελέσματα των πτυχίων CELI 1,2,3,4,5 της εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 θα

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου την Παρασκευή 31/01/2014.


Για την εγγραφή των υποψηφίων στα επίπεδα Celi 1,2,3 της εξεταστικής περιόδου Μαρτίου 2014, θα δοθεί παράταση έως τις 7 Φεβρουαρίου 2014.

Nέα-Εξετάσεις CELI Impatto Επίπεδο Α1

Σας ενημερώνουμε ότι από την εξεταστική περίοδο Μαρτίου 2014 οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν στο CELI Impatto- επίπεδο Α1 που πιστοποιεί την γνώση της Ιταλικής γλώσσας στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για τις Ξένες Γλώσσες.


ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2014

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi Impatto A1 e Celi 1,2,3) περιόδου Μαρτίου 2014 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 08.03.2014

• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 8 έως 31 Ιανουαρίου 2014

Αίτηση Εγγραφής CELI ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 >>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 28/01/2014), Ή ΜΕΣΩ COURIER.


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2014 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαϊου 2014 θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 17.05.2014

• Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 17 Μαρτίου έως 03 Απριλίου 2014

Αίτηση Εγγραφής CELI ΜΑΪΟΥ 2014 >>>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 28/03/2014), Ή ΜΕΣΩ COURIER.


ΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟY 2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2014 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 e CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 16.06.2014

• Προφορική εξέταση: από 17.06.2014

Εγγραφές: 1 έως 30 Απριλίου 2014

Αίτηση Εγγραφής CELI ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 >>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 24/04/2014), Ή ΜΕΣΩ COURIER


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟY 2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Νοεμβρίου 2013 -όλα τα επίπεδα: Celi Impatto A1 e CELI 1,2,3,4,5 - θα διεξαχθούν ως εξής:

• Γραπτή εξέταση: 24.11.2014

• Προφορική εξέταση: από 25.11.2014

Εγγραφές: 15 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2014

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 07/10/2014), Ή ΜΕΣΩ COURIER


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξετάση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό

ταυτοπροσωπίας

• Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με

κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες

• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:

110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση

78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.


Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα

καιολογητικά τυχόν σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον

δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις

μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

• Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πρίν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών

εξετάσεων δεν λάβετε γραπτή ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε

να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714, Email:

celi.iicatene@esteri.it

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ CELI ΜΕΣΩ COURIER >>>>

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ CELI >>>>

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 >>>>


.iicatene.esteri.it