μειωμένα εξέταστρα


CELI Impatto livello A1 μόνο 70 ευρώ


CELI 1 livello A2 μόνο 90 ευρώ


HMEΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ CELIDATA ESAME CELI


EΓΓΡΑΦΕΣ – ISCRIZIONI


ΕΠΙΠΕΔΑ – LIVELLI24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014/NOVEMBRE 201415/09 – 9/10/2014


A1 CELI ImpattoA2 CELI 1B1 CELI 2

B2 CELI 3

C1 CELI 4

C2 CELI 5


7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015/MARZO 201507/01 – 30/01/2015


A1 CELI ImpattoA2CELI 1B1 CELI 2

B2 CELI 3


CELI adolescenti30 ΜΑΙΟΥ 2015/MAGGIO 201523/03 – 22/04/2015


A2 CELI 1

B1 CELI 2

B2 CELI 3


22 IΟΥΝΙΟΥ 2015/GIUGNO 201530/03 – 30/04/2015


A1 CELI ImpattoA2 CELI 1B1 CELI 2

B2 CELI 3

C1 CELI 4

C2 CELI 5


23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ/NOVEMBRE 201514/09 – 09/10/2015


A1 CELI ImpattoA2 CELI 1B1 CELI 2

B2 CELI 3

C1 CELI 4

C2 CELI 5


Γιαπληροφορίες:

Καθημερινά (12.00-14.00)

κ. Stefano Marcon

στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων, 47 10433 Αθήνα

τηλ
2105242646 fax: 2105242714E-mail: celi.iicatene@esteri.it