Αθήνα, 25/02/2015

Αγαπητέ υποψήφια/ υποψήφιε,

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να μάθετε on line το πρόγραμμα των εξετάσεων CELI που θα διεξαχθούν: 7 Μαρττίου 2015 για τις γραπτές εξετάσεις και από το απόγευμα της ίδιας μέρας για τις προφορικές.

Για να εκτυπώσετε το πρόγραμμά σας που θα πρέπει να έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων:

1) Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

http://www.iic.gr/en...me-celi-diploma

2) Eισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία κατά τον εξής τρόπο:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ σωστό παράδειγμα 3/5/1967

λάθος παράδειγμα 03/05/1967.

ΕΠΩΝΥΜΟ με λατινικούς χαρακτήρες και κεφαλαία (όπως αναφέρεται στις πρόσφατες ταυτότητες).

3) Πατήστε την εικόνα “Submit/Cerca ” για να εμφανιστεί το προγραμμά σας, να το εκτυπώσετε και να το έχετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων.

Σας παρακαλούμε να παρακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες για τις προφορικές και τις γραπτές εξετάσεις.

Δεν θα γίνονται δεκτές τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) από τη στιγμή της ανακοίνωσής του.

Προσοχή: αν ο υποψήφιος συμμετέχει μόνο στα γραπτά ή στα προφορικά, τα στοιχεία για την εξέταση που έχει ήδη επιτύχει θα είναι κενά.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να σημειώνουν τις απαντήσεις τους στα ειδικά απαντητικά φύλλα χρησιμοποιώντας μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και όχι μολύβι όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
  • Δεν θα γίνονται δεκτές τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα των εξετάσεων (γραπτών και προφορικών) από τη στιγμή της ανακοίνωσής του.
  • Παρακαλείσθε να ελέγξετε την ορθότητα των προσωπικών στοιχείων σας (επώνυμο, όνομα,…κλπ.) όπως εμφανίζονται στο πρόγραμμα εξετάσεων.
  • Σε περίπτωση πιθανών λαθών, παρακαλείσθε να τα διορθώσετε πάνω στο foglio di identificazione που θα σας δωθεί την ημέρα των εξετάσεων.
  • Υποψήφιος που επιθυμεί βεβαίωση συμμετοχής, τόσο στις γραπτές όσο και στις προφορικές εξετάσεις, προκειμένου να την προσκομίσει στην εργασία του, παρακαλείται να το ζητήσει με fax στο 210-5242714 μέχρι τις 4 Μαρτίου 2015.

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στο site του Ινστιτούτου : www.iicatene.esteri.it

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ :

CELI impatto : 1 ΩΡΑ ΚΑΙ 15 ΛΕΠΤΑCELI 1 : 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 20 ΛΕΠΤΑCELI 2 : 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 20 ΛΕΠΤΑCELI 3 : 3 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 35 ΛΕΠΤΑ

……………………………………………………………………………………………………………………

Αθήνα, 25/02/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

“ DIPLOMΑ LIVELLI A2-C2”

Ιούνιος 2015

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

-Ημερομηνία Γραπτών Εξετάσεων: A2, B1,Γ1,Γ2: 21 Ιουνίου 2015

B2: 14 Ιουνίου 2015

-Ημερομηνίες εγγραφής: 9 – 31 Μαρτίου 2015 -Ωράριο εγγραφών: Καθημερινά 12.00 – 14.00

-Τόπος εγγραφών: Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο – Αθήνα (Πατησίων 47 – 104 33 Αθήνα)

-Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παραπάνω εξετάσεις μπορείτε να απευθύνεστε

στο e-mail: [email protected] ή στα τηλέφωνα του Ιταλικού Ινστιτούτου 210.5242646/674 -Πληροφορίες για τις εξετάσεις DIPLOMA LIVELLI Α2-C2 θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.iicatene.esteri.it