Ημέρα ενημέρωσης για καθηγητές γερμανικών, έκθεση γερμανικών διδακτικών βιβλίων

1 Απριλίου 2012, 10:00-16:00

Goethe Institut Αθήνας

Ομήρου 14-16
Zum Programm

Πολυάριθμες παρουσιάσεις και εργαστήρια θα ασχοληθούν με θέματα διδακτικής, με την προετοιμασία για τις εξετάσεις αλλά και με τη χρήση νέων μέσων στο μάθημα. Παράλληλα, θα λάβει χώρα η έκθεση βιβλίου των γερμανικών βιβλιοπωλείων της Αθήνας και των εκδοτικών οίκων για τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα με έδρα την Ελλάδα. Επίσης, θα προσφέρεται πληροφόρηση στα περίπτερα διαφόρων ιδρυμάτων, όπως των ελληνικών πανεπιστημίων με γερμανόφωνα τμήματα.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (ώρα: 13:15-14:30) με θέμα «Περισσότερες ευκαιρίες με τα Γερμανικά» θα βρεθούν στο επίκεντρο οι επαγγελματικές προοπτικές που συνδέονται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Εκπρόσωποι της δημόσιας ζωής θα παρουσιάσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας – των Γερμανικών σε αυτή την περίπτωση – στην ελληνική αγορά εργασίας. Θα αναπτυχθούν και θα παρουσιαστούν μοντέλα για το πώς η εκπαίδευση αλλά και η γλωσσική κατάρτιση μπορούν να βελτιώσουν τις προσωπικές προοπτικές. Περισσότερες πληροφορίες:

www.goethe.de/ins/gr/ath/ver/el8826711v.htm Posted Image