ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


ΑΘΗΝΑ, 23 και 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «METROPOLITAN HOTEL»ΗΜΕΡΑ 1η


ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ
 • Προφίλ συμμετεχόντων στο σεμινάριο (καθηγητές, ιδιοκτήτες ΚΞΓ, γονείς)

 • Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και πώς έχουν αντιμετωπίσει το θέμα έως τώρα;

 • Υπήρχαν απώλειες στον αριθμό των μαθητών που δίδασκαν;

 • Ποιες κινήσεις έκαναν οι ίδιοι;

Η ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
 • Υπάρχουν μύθοι και πραγματικότητες γύρω από τους μαθητές με ΜΔ και τη διδασκαλία;

 • Πώς μαθαίνει κανείς τη ξένη γλώσσα;

 • Ανάλυση και συζήτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΤΑΞΗ

 • Ποια είναι εκείνα τα σημάδια που θα πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον του καθηγητή ή του γονέα; Ποιο θα πρέπει να είναι ένα ικανό, αντιπροσωπευτικό χρονικό περιθώριο παρατήρησης του μαθητή;

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση ή ενημέρωση από μέρους των γονέων τι μπορεί ή θα πρέπει να γίνει; Δείγμα ερωτηματολογίου.

 • Θεωρητικό πλαίσιο ΜΔ.

 • Καταγραφή των παρατηρήσεων μας και ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα μας ως καθηγητές και όχι ως ειδικοί παιδαγωγοί. (δίνεται το δείγμα παρατήρησης Ø ένα άτυπο ιστορικό)

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ
 • Πώς και μέχρι πού θα φτάσουμε ως προς την ενημέρωση των γονέων;

 • Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η συνέντευξη με τους γονείς;

 • Ποιες πληροφορίες μας είναι απαραίτητες για να στοιχειοθετήσουμε τις παρατηρήσεις μας;

 • Τι μπορούμε να προτείνουμε στους γονείς;

 • Πώς θα αξιολογήσουμε ένα μαθητή εξ’ αρχής όταν οι γονείς έρχονται σ’ εμάς πρώτη φορά με τη διάγνωση στο χέρι;

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΙ ΕΝΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Τι δείχνουν οι επίσημες έρευνες.

 • Αποτελέσματα μη-έγκαιρης παρέμβασης.

 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού μαθήματος και ποια εκείνα ενός ειδικού μαθήματος εκμάθησης της Αγγλικής.

 • Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα Αγγλικών;

 • Πώς κρίνεται ένα μάθημα ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο;


ΗΜΕΡΑ 2η


ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΤΥΠΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

 • Ποιες είναι οι διαφορές ως προς το σχεδιασμό;

 • Πως ξεκινά ο σχεδιασμός; Τι έχουμε κατά νου;

 • Ποιοι είναι οι στόχοι; Πώς αξιολογούνται τελικά;

 • Επιλογή υλικού. Τι ακριβώς δίνουμε, πόσο και για πόσο διαρκεί η συγκεκριμένη διδασκαλία;

 • Περιπτώσεις όπου το διαθέσιμο υλικό δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών μας και των αναγκών των μαθητών.

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • Παρουσίαση αρχικών παρατηρήσεων και δείγμα προόδου. Παρατήρηση αρχικών γραπτών και πως θα αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες τη δυσκολία του παιδιού;

 • Συζήτηση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Δίνονται τα θέματα προς συζήτηση

 • Το μάθημα θα σχεδιαστεί από κοινού και θα καταλήξουμε σε λύσεις και προτάσεις.

 • Τελικό «προϊόν»

 • Αξιολόγηση του έργου μας.

 • Αξιολόγηση των μαθητών.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι γνώσεις σχετικές με την…
 • Αποδοχή όλων των μαθητών ανεξαρτήτως των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τους (Inclusive Education) αλλά και του προφίλ τους.

 • Κατάρτιση προγραμμάτων τα οποία θα συμβαδίζουν με τα τυπικά προγράμματα.

 • Ίδρυση και σύσταση τάξεων οι οποίες θα φιλοξενούν αποκλειστικά παιδιά με ΜΔ.

 • Πώς θα γίνονται πλήρως εφαρμόσιμα τα σχέδια μαθήματος (lesson plans).

 • Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών και πώς η επικοινωνία με τους γονείς. Δίνονται δείγματα αξιολογήσεων.

 • Πώς θα προετοιμάζονται τα παιδιά με ΜΔ για τις επίσημες εξετάσεις του Cambridge.

 • Πώς θα επιτυγχάνεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία και πώς θα γίνεται η κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ομαδικών εγγραφών, τουλάχιστον 7, θα υπάρχει έκπτωση 10%Posted Image