Τα νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για το έτος 2012-2013, με θέμα τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, θα διοργανωθούν για το μήνα Οκτώβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα...

Spoiler
1. ΑΘΗΝΑ
 • Αθήνα, Κυριακή 7/10/2012, ώρα 10.00 - 15.30 μ.μ. στο Gymboree Play and Sing, στην οδό Τατοϊου 102, Ν. Ερυθραία με θέμα "Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και η επιτυχής συμμετοχή τους στις επίσημες εξετάσεις Young Learners και workshop κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού". Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής...

Posted Image

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ
 • Προφίλ συμμετεχόντων στο σεμινάριο (καθηγητές, ιδιοκτήτες ΚΞΓ, γονείς) • Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και πώς έχουν αντιμετωπίσει το θέμα έως τώρα όσον αφορά στο θέμα της συμμετοχής των μαθητών σε επίσημες εξετάσεις που διενεργούνται από επίσημους φορείς; • Υπήρχαν χρονιές που προετοίμαζαν μαθητές για τις επίσημες εξετάσεις; • Ποιες κινήσεις έκαναν οι ίδιοι; Πώς αντιμετώπιζαν τα παιδιά με ΜΔ;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 • Θεωρίες και στάδια μάθησης. • Μοντέλα μάθησης μέσα στην τάξη • Τύποι δυσλεξίας – χαρακτηριστικά • Προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όταν προετοιμάζουμε μαθητές για τις επίσημες εξετάσεις • Κατασκευή δικού μας υλικού

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
 • Δίνονται τα θέματα προς συζήτηση. Ποια είναι εκείνα τα σημεία που οφείλουμε να προσέξουμε, πώς θα κινηθούμε, ποια είναι τα βήματα σχεδιασμού. • Το μάθημα θα σχεδιαστεί από κοινού και θα καταλήξουμε σε λύσεις και προτάσεις. • Τελικό «προϊόν» • Αξιολόγηση του έργου μας

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝi. Σχεδιασμός προσωπικού υλικού βάσει ενός συγκεκριμένου θέματος. Θα δοθούν επαρκή υλικά έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να φτιάχνουν δικές τους ενδεικτικές ασκήσεις.Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι γνώσεις σχετικές με την…
 • Αποδοχή όλων των μαθητών ανεξαρτήτως των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τους (InclusiveEducation) αλλά και του προφίλ τους. • Κατάρτιση προγραμμάτων εξετάσεων τα οποία θα συμβαδίζουν με τα τυπικά προγράμματα είτε οι μαθητές συμμετέχουν στις επίσημες εξετάσεις, είτε όχι. • Ίδρυση και σύσταση τάξεων οι οποίες θα φιλοξενούν αποκλειστικά παιδιά με ΜΔ. • Πώς θα επιτυγχάνεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία και πώς θα γίνεται η κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού.


2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • Θεσσαλονίκη, Σάββατο 13 και Κυριακή 14/10/2012, και Κυριακή 21/10 ώρα 10.00 - 15.00 μ.μ. στο Ελληνογαλλικό Κολλέγιο Δελασάλ, με θέμα "Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες και η Αποτελεσματική Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας". Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής...

Posted Image

ΗΜΕΡΑ 1ηΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ
 • Προφίλ συμμετεχόντων στο σεμινάριο (καθηγητές, ιδιοκτήτες ΚΞΓ, γονείς) • Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και πώς έχουν αντιμετωπίσει το θέμα έως τώρα; • Υπήρχαν απώλειες στον αριθμό των μαθητών που δίδασκαν; • Ποιες κινήσεις έκαναν οι ίδιοι;

Η ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
 • Υπάρχουν μύθοι και πραγματικότητες γύρω από τους μαθητές με ΜΔ και τη διδασκαλία; • Πώς μαθαίνει κανείς τη ξένη γλώσσα; • Ανάλυση και συζήτηση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΤΑΞΗΟρισμός και χαρακτηριστικά παιδιών με δυσλεξία αλλά και παιδιών με άλλου είδους σύνδρομα (ΔΕΠ-Υ, αυτισμός, νοητική υστέρηση)
 • Ποια είναι εκείνα τα σημάδια που θα πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον του καθηγητή ή του γονέα; Ποιο θα πρέπει να είναι ένα ικανό, αντιπροσωπευτικό χρονικό περιθώριο παρατήρησης του μαθητή; • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση ή ενημέρωση από μέρους των γονέων τι μπορεί ή θα πρέπει να γίνει; Δείγμα ερωτηματολογίου. • Θεωρητικό πλαίσιο ΜΔ. • Καταγραφή των παρατηρήσεων μας και ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα μας ως καθηγητές και όχι ως ειδικοί παιδαγωγοί. (δίνεται το δείγμα παρατήρησης Ø ένα άτυπο ιστορικό)

ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ
 • Πώς και μέχρι πού θα φτάσουμε ως προς την ενημέρωση των γονέων; • Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει η συνέντευξη με τους γονείς; • Ποιες πληροφορίες μας είναι απαραίτητες για να στοιχειοθετήσουμε τις παρατηρήσεις μας; • Τι μπορούμε να προτείνουμε στους γονείς; • Πώς θα αξιολογήσουμε ένα μαθητή εξ’ αρχής όταν οι γονείς έρχονται σ’ εμάς πρώτη φορά με τη διάγνωση στο χέρι;

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΙ ΕΝΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • Τι δείχνουν οι επίσημες έρευνες. • Αποτελέσματα μη-έγκαιρης παρέμβασης. • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού μαθήματος και ποια εκείνα ενός ειδικού μαθήματος εκμάθησης της Αγγλικής. • Ποιες είναι οι αρχές που διέπουν το εξατομικευμένο πρόγραμμα Αγγλικών; • Πώς κρίνεται ένα μάθημα ως επιτυχημένο ή αποτυχημένο;

ΗΜΕΡΑ 2ηΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΤΥΠΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
 • Ποιες είναι οι διαφορές ως προς το σχεδιασμό; • Πως ξεκινά ο σχεδιασμός; Τι έχουμε κατά νου; • Ποιοι είναι οι στόχοι; Πώς αξιολογούνται τελικά; • Επιλογή υλικού. Τι ακριβώς δίνουμε, πόσο και για πόσο διαρκεί η συγκεκριμένη διδασκαλία; • Περιπτώσεις όπου το διαθέσιμο υλικό δεν είναι αντάξιο των προσδοκιών μας και των αναγκών των μαθητών.

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • Παρουσίαση αρχικών παρατηρήσεων και δείγμα προόδου. Παρατήρηση αρχικών γραπτών και πως θα αντιμετώπιζαν οι συμμετέχοντες τη δυσκολία του παιδιού; • Συζήτηση.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 • Δίνονται τα θέματα προς συζήτηση • Το μάθημα θα σχεδιαστεί από κοινού και θα καταλήξουμε σε λύσεις και προτάσεις. • Τελικό «προϊόν» • Αξιολόγηση του έργου μας. • Αξιολόγηση των μαθητών.

Τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες από τη συγκεκριμένη εκπαίδευση είναι γνώσεις σχετικές με την…
 • Αποδοχή όλων των μαθητών ανεξαρτήτως των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών τους (Inclusive Education) αλλά και του προφίλ τους. • Κατάρτιση προγραμμάτων τα οποία θα συμβαδίζουν με τα τυπικά προγράμματα. • Ίδρυση και σύσταση τάξεων οι οποίες θα φιλοξενούν αποκλειστικά παιδιά με ΜΔ. • Πώς θα γίνονται πλήρως εφαρμόσιμα τα σχέδια μαθήματος (lesson plans). • Πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών και πώς η επικοινωνία με τους γονείς. Δίνονται δείγματα αξιολογήσεων. • Πώς θα προετοιμάζονται τα παιδιά με ΜΔ για τις επίσημες εξετάσεις του Cambridge. • Πώς θα επιτυγχάνεται η διαφοροποιημένη διδασκαλία και πώς θα γίνεται η κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού.
 • Θεσσαλονίκη, Κυριακή 21/10/2012, ώρα 10.00 - 15.30 μ.μ. στο Ελληνογαλλικό Κολλέγιο Δελασάλ με θέμα "Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες και η επιτυχής συμμετοχή τους στις επίσημες εξετάσεις Young Learners και workshop κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού".

Οι εγγραφή των συμμετεχόντων ολοκληρώνεται με την κατάθεση σας στην

Emporiki BankIBAN: GR23 0120 3350 0000 0006 6145 271ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 66145271ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΕΛΕΝΗΣημειώνεται ότι το κόστος για το διήμερο σεμινάριο είναι 70 ευρώ και για το μονοήμερο είναι 55 ευρώ. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας κάνει εγγραφή και για τις δύο εκπαιδεύσεις (αφορά τη Θεσσαλονίκη) το κόστος από 125 ευρώ ανέρχεται στα 110 ευρώ.Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο 694.4343264 ή στο [email protected]o.grΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!