Εκπαιδευτικό πρόγραμμα πιστοποίησης καθηγητών ξένων γλωσσών ή/και της μητρικής τους ως ξένης γλώσσας σε ενήλικους από τον Διεθνή Οργανισμό ICC - International Language Network

To EUROLTA (Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Διδασκαλίας Γλωσσών σε Ενηλίκους) είναι μία διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση http://www.eurolta.eu/certification/ για εκείνους που επιθυμούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε ενηλίκους.

Είναι αναγνωρισμένο από όλα τα μέλη οργανισμούς του ICC – Ιnternational Language Association. (http://www.icc-languages.eu/).

Η Πιστοποίηση EUROLTA παρέχεται από το ICC μέσω του δικτύου ELTACS (European Language Teachers Assessment and Certification Scheme), στο οποίο συμμετέχει και το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων http://www.eltacs.eu/project-partners.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 0030-210-5238149, ώρες 10:00-17:00, Δευτέρα-Παρασκευή.

greek-language.gr