ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ, 22-23/2/2014

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ACROPOLIS HILL»

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΩΝ >>>...


 • Προφίλ συμμετεχόντων στο σεμινάριο (καθηγητές, ιδιοκτήτες ΚΞΓ, γονείς, παιδαγωγοί)

 • Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και πώς έχουν αντιμετωπίσει το θέμα έως τώρα; Ποιον τρόπο διδασκαλίας ακολούθησαν;

 • Υπήρχαν απώλειες στον αριθμό των μαθητών που δίδασκαν ενώ γνώριζαν ότι αντιμετωπίζουν ΜΔ; Ποιες κινήσεις έκαναν οι ίδιοι;

 • Πώς γινόταν η αξιολόγηση των παλαιών αλλά και των νέων μαθητών που υποδέχονταν;

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΤΑΞΗ


Ορισμός και χαρακτηριστικά παιδιών με δυσλεξία αλλά και παιδιών με άλλου είδους σύνδρομα (ΔΕΠ-Υ, αυτισμός, νοητική υστέρηση) • Ποια είναι εκείνα τα σημάδια που θα πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον του καθηγητή; Ποιο θα πρέπει να είναι ένα ικανό, αντιπροσωπευτικό χρονικό περιθώριο παρατήρησης του μαθητή;

 • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επίσημη διάγνωση ή ενημέρωση από μέρους των γονέων τι μπορεί ή θα πρέπει να γίνει; Δείγμα ερωτηματολογίου.

 • Καταγραφή των παρατηρήσεων μας και ποιο θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα μας ως καθηγητές και όχι ως ειδικοί παιδαγωγοί. (δίνεται το δείγμα παρατήρησης ένα άτυπο ιστορικό)


ΜΟΡΦΕΣ ΑΤΥΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ • Βάσει ποιων αρχών σχεδιάζουμε το αξιολογητικό μας υλικό;

 • Πώς ακριβώς θα γίνει ο σχεδιασμός;

 • Πώς θα επιλεγεί το κατάλληλο υλικό;

 • Δείγματα και σχεδιασμός κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ • Πώς ξεκινά ο σχεδιασμός;

 • Τι προσέχουμε;

 • Ποια υλικά επιλέγονται;

 • Δείγμα «καλής» και «κακής» παρέμβασης.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Posted Image