Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει δωρεάν σεμινάρια και εξεταστικές δραστηριότητες σε ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και υποψήφιους στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. Όλες οι δραστηριότητες προσφέρονται πριν την κάθε εξεταστική περίοδο στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προετοιμάζει πιο αποτελεσματικά καθηγητές και υποψήφιους για τις εξετάσεις Αγγλικής που διοργανώνει.

Τι είδους ακαδημαϊκή υποστήριξη προσφέρουμε;

Είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις παρακάτω ακαδημαϊκές υπηρεσίες σχετικά με όλες τις εξετάσεις Αγγλικής που διοργανώνουμε:
 • Σεμινάρια για καθηγητές Αγγλικής

  Εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan -Εξετάσεις του Hellenic American University-Εξετάσεις του ETS


 • Workshops προφορικών για μαθητές

  Εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Michigan -Εξετάσεις του Hellenic American University-Εξετάσεις Cambridge English

Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται από εξαιρετικά έμπειρα μέλη της ομάδας ακαδημαϊκής υποστήριξης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με εξειδίκευση στη διδασκαλία της Αγγλικής και στη γλωσσική αξιολόγηση.

Πού και πότε προσφέρεται η ακαδημαϊκή υποστήριξη; Πόσο κοστίζει;

Όλες οι δραστηριότητες εκτός των προφορικών τεστ προσομοίωσης διεξάγονται στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και εξ αποστάσεως, σε μορφή webinar, πριν την κάθε εξεταστική περίοδο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή;

Οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να κάνουν τα παρακάτω:
 • Nα συμβουλευτούν το πρόγραμμα με πληροφορίες για τις ημερομηνίες, το είδος και τη θεματολογία των δραστηριοτήτων.

 • Να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ώστε να κρατήσουν θέση (T: 210-3680000).

 • (Ισχύει για κρατήσεις για τα webinars.) Να λάβουν email από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων με το οποίο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή τους. Καθώς η διαθεσιμότητα θέσεων για τα webinars είναι περιορισμένη, εγγυάται η συμμετοχή μόνο όσων λάβουν το σχετικό email.

Ποια είναι τα οφέλη;

Όσοι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές παρακολουθήσουν τα σεμινάρια:
 • Θα εξοικειωθούν έγκαιρα με τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων που διοργανώνουμε.

 • Θα λάβουν καθοδήγηση και υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό και θα μάθουν εποικοδομητικές τεχνικές διδασκαλίας.

 • Θα μάθουν στρατηγικές εξετάσεων σχετικά με όλες τις ενότητες των εξετάσεων που διοργανώνουμε.

 • Θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους με μέλη της ομάδας μας ακαδημαϊκής υποστήριξης.

Συμμετέχοντας στα σεμινάρια/workshops προφορικών για μαθητές:
 • Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στον προφορικό λόγο.

 • Οι καθηγητές θα εξοικειωθούν περαιτέρω με τη δομή των προφορικών τεστ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Αθήνα

Τ: resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png2103680000

F: 2103634200

E-mail: exams@hau.gr


Θεσσαλονίκη

T: resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png2310557600

F: 2310553925

E-mail: exams@hau.gr