ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: 24/5/2015


VERGINA HOTEL _Θεσσαλονίκη


ΘΕΜΑ: READING ΚΑΙ WRITING ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΞΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ (ENGLISH SEN TEACHER)

9.30 – 10.00 Εγγραφές – Παραλαβή αποδείξεων και σημειώσεων

10.00 – 11.50 Reading Comprehension for students with LDs

Με ποιο τρόπο θα πρέπει να διδάσκονται οι μαθητές με ΜΔ.

«Σωστές» και «μη αποδοτικές» προσεγγίσεις βάσει της προσέγγισης των συμμετεχόντων.

Βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών με ΜΔ. Βασικές στρατηγικές και τεχνικές.

Πρακτικό υλικό και αξιολόγηση του.

11.50 – 12.05 Διάλλειμα για καφέ

12.05 – 14.00 Writing for students with LDs

Με ποιο τρόπο θα πρέπει να διδάσκονται οι μαθητές με ΜΔ.

«Σωστές» και «μη αποδοτικές» προσεγγίσεις βάσει της προσέγγισης των συμμετεχόντων. Υποδειγματική διδασκαλία.

Πρακτικό υλικό και αξιολόγηση του.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δοθεί έμφαση σε όλα τα επίπεδα (Α1 – Β2) και θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες υλικό ready to use προς διευκόλυνση τους.


6944343264 [email protected]Posted Image