Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, Ημερίδες επιμόρφωσης και Εκθέσεις γερμανόφωνου διδακτικού υλικού:

Στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή13 Σεπτεμβρίου 2015 στο Hotel Capsis και στην

Αθήνα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015 στο Hotel President.

Εκτός από τις παρουσιάσεις διδακτικού υλικού από τους εκδοτικούς οίκους και τα γερμανόφωνα βιβλιοπωλεία στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν και εισηγήσεις/παρουσιάσεις εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας της ιδιωτικής και της δημόσιας εκπαίδευσης. Όποια/όποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετάσχει με εισήγηση/παρουσίαση στις Ημερίδες Επιμόρφωσης μπορεί να αποστείλει την περίληψη της πρότασής του/της (έως 300 λέξεις) μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015 με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]. Υπενθυμίζουμε πως δεν προβλέπεται καμία οικονομική επιβάρυνση για την παρακολούθηση των δύο Ημερίδων της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.

deutsch.gr