30ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου & Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο

του Πανελληνίου Συνδέσμου

Καθηγητών-Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

σας προσκαλούν

στο 30ο Συνέδριο – Έκθεση Ξενόγλωσσου Βιβλίου &

Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας,

με θέμα: Κίνητρα για επιτυχία. Βελτίωση επαγγελματικής επίδοσης.

την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2015, 9.00-18.00

ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, αίθουσα Ballroom II

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνουν ομιλίες επιστημονικού και εμπορικού περιεχομένου και θα λειτουργήσει έκθεση με τις παλαιές και νέες εκδόσεις των ξενόγλωσσων βιβλίων και άλλων μέσων διδασκαλίας.

Προσκεκλημένοι να συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου είναι όλοι οι Ιδιοκτήτες, Κ.Ξ.Γ και το προσωπικό των Κέντρων τους (Διευθυντές Σπουδών, Καθηγητές – Γραμματείς, κ.λπ.) και εκπαιδευτικοί του Δημόσιου Τομέα. Προσκεκλημένοι είναι επίσης εκπρόσωποι από τον Πολιτικό, Εκπαιδευτικό, Πνευματικό, Λογοτεχνικό χώρο, τον Κλήρο και τον Τύπο.

Βασικοί στόχοι του Συνεδρίου, με γνώμονα τη βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, είναι:
  • η ενημέρωση των ιδιοκτητών και καθηγητών ξένων γλωσσών πάνω σε νέες διδακτικές μεθόδους, εκδοτικά εργαλεία και τεχνολογίες,

  • η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε ειδικούς και επαγγελματίες του χώρου,

  • η παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και δράσεων για την ενδυνάμωση και στήριξη των ιδιοκτητών-επιχειρηματιών.