ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ 26ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ»

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου, διοργανώνει την καθιερωμένη διημερίδα επιμόρφωσής του στο 26ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ, (Μαρασλή 8-10 και Σουηδίας, Αθήνα 10676, 2107247387, στάση Μετρό «Ευαγγελισμός»), το Σάββατο και την Κυριακή 18 και 19 Φεβρουαρίου 2017, με βιωματικά εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών Διδακτικής, Παιδαγωγικής, Συμβουλευτικής και Καινοτόμων Δράσεων, για όλους τους καθηγητές γαλλικής φιλολογίας αλλά και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων, καθώς και δάσκαλους και νηπιαγωγούς. Τα βιωματικά σεμινάρια στοχεύουν στον εμπλουτισμό των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, καθώς και στην προσωπική βελτίωση και ηθική στήριξη των εκπαιδευτικών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καθηγητές γαλλικής αλλά και καθηγητές όλων των άλλων ειδικοτήτων, δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, φοιτητές συναφών τμημάτων. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα σεμινάριο ανά κύκλο δεδομένου ότι διενεργούνται παράλληλα. Η διημερίδα θα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. Έχει προβλεφθεί χώρος στάθμευσης στην αυλή του Σχολείου. Στη λήξη της διμερίδας θα διανεμηθούν σε όλους βεβαιώσεις συμμετοχής.

Παράλληλα με τα σεμινάρια, θα γίνουν η Τακτική Συνέλευση και οι εκλογές του Συλλόγου.

Πρόγραμμα Σαββάτου 18/2/2017

9.00-10.00: Εγγραφές

9.15-10.00: Πρόσκληση σε Τακτική Συνέλευση

10.00-11.20: 1ος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Διδακτική

11.30-12.50: 2ος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Παιδαγωγικά

13.00-14.20: 3ηος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Νέες τεχνολογίες

14.30-15.50: 4ος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Συμβουλευτική Ψυχολογία

Πρόγραμμα Κυριακής 19/2/2017

11.00-12.20: 2ος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Παιδαγωγικά

12.30-13.50: 3ηος Κύκλος Βιωματικών Σεμιναρίων Συμβουλευτική Ψυχολογία

14.00: Λήξη της ημερίδας, διανομή βεβαιώσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/2017

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 10.00-11.20

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: 1ος όροφος, Αίθουσα 1

Θέμα: «Η αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών στον Προφορικό λόγο σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες»

Εισηγήτρια: Δρ Χρυσούλα Τσίγκρη, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. ΠΕ05 Α΄ Αθήνας και νήσων Χίου και Λέσβο, μέλος ΣΕΠ στο ΕΑΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: 1ος όροφος, Αίθουσα 2

Θέμα: « Η χρήση των ΤΠΕ στη σύγχρονη τάξη της ξένης γλώσσας: παιδαγωγικές προσεγγίσεις»

Εισηγήτρια: Σοφία Μασμανίδου, Msc Διδακτικής, Καθηγήτρια ΠΕ05, Διευθύντρια 26ου ΓΕΛ Αθήνας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Αίθουσα 3

Θέμα: «Αρχές και εφαρμογές του οπτικο-ακουστικού γραμματισμού στη σχολική τάξη» (Τι ακριβώς είναι ο οπτικο-ακουστικός γραμματισμός; Σε τι διαφέρει από τον παραδοσιακό γραμματισμό; Πώς μπορεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να εντάξει στη διδασκαλία του και να την εμπλουτίσει με στοιχεία οπτικο-ακουστικού γραμματισμού; Απευθύνεται σε διδάσκοντες στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εισηγήτρια: Δρ Αικατερίνη Μανδρώνη, Δρ Ιστορίας της Τέχνης, Msc Φιλοσοφίας, εξειδίκευση στις ΤΠΕ (Β΄επιπέδου και Πανεπιστημίου Αιγαίου "Σχεδιασμός και οργάνωση online μαθημάτων"»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Αίθουσα 4

Θέμα: «Ομάδες εκπαιδευτικών - συλλογή δεδομένων και επεξεργασία από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο επιμορφωτικής διαδικασίας» (για εκπαιδευτικούς ΠΕ03, μαθηματικούς)

Εισηγήτρια: Θέμις Καψή, Msc στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών ΕΚΠΑ, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τμήμα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 11.30-12.50

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: 1ος όροφος, Αίθουσα 1

Θέμα: «Εγκέφαλος και εκπαίδευση»

Εισηγήτρια: Δρ Αικατερίνη Βούλγαρη, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος ΕΔΙΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: 1ος όροφος, Αίθουσα 2

Θέμα: «Διαχείριση παιδιών με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα στο σχολείο»

Εισηγήτρια: Δρ Μαρίτα Γαλάνη, ΣΕΠ στο ΕΑΠ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: 1ος όροφος Αίθουσα 3

Θέμα: «Ο ρόλος της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την τέχνη»

Εισηγήτρια: Δρ Αικατερίνη Σταμάτη, Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας, Διευθύντρια 1ου ΓΕΛ

Καισαριανής

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Αίθουσα 4

Θέμα: «Εργαλεία αυθεντικής αξιολόγησης: κλίμακα διαβαθμισμένων κριτηρίων για μία καινοτόμο αξιολόγηση»

Εισηγήτρια: Δρ Δήμητρα Μακρή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15, Δρ Ψυχολογίας και Δρ Γαλλικής Φιλολογίας

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ13.00-14.20

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Αίθουσα 1

Θέμα: «Η αξιοποίηση της ιστο-εξερεύνησης στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων»

Εισηγήτρια: Δρ Τσαμπίκα Καράκιζα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης ΔΕ Ν. Αιγαίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Αίθουσα 2

Θέμα: «Καινοτόμα υπολογιστικά συστήματα χαμηλού κόστους και εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη» (θα γίνει αναφορά σε επιτυχημένες πρακτικές αξιοποίησης των πρόσφατων υπολογιστικών συστημάτων arduino uno και raspberry pi στο χώρο του σχολείου. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί η γνωριμία με κατευθύνσεις αιχμής όπως αυτή της Ρομποτικής ή των δράσεων STEM και STEAM. Η παρουσίαση θα κλείσει με ενδεικτικές βιωματικές δράσεις στο πνεύμα των παραπάνω.)

Εισηγητής: Δρ Δημήτριος Λουκάτος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Εκπαιδευτικός Π.Σ.Π.Α

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Αίθουσα 3

Θέμα: «Από το λογισμικό ppt στα σύγχρονα web tools: γνωρίσματα και παραδείγματα μιας πετυχημένης παρουσίασης.» (Εργαστήριο που εστιάζει στην εξοικείωση με τα καινούρια διαδικτυακά εργαλεία παρουσίασης εργασιών, ομιλιών, ερευνητικών εργασιών. Δίνεται έμφαση στην πρακτική εφαρμογή με παραδείγματα από τη διδακτική εμπειρία)

Εισηγήτρια: Δρ Αικατερίνη Μανδρώνη, Δρ Ιστορίας της Τέχνης, Msc Φιλοσοφίας, εξειδίκευση στις ΤΠΕ (Β΄επιπέδου και Πανεπιστημίου Αιγαίου "Σχεδιασμός και οργάνωση online μαθημάτων"»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Αίθουσα 4

Θέμα: «Κάνοντας με τους μαθητές ψηφιακή ιστορία στο διαδίκτυο»

Εισηγήτρια:Δρ Δέσποινα Βαλατσού, Διδακτορικό Ιστορίας ΕΚΠΑ

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 14.30-15.50

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Αίθουσα 1

Θέμα: «Οι συναισθηματικές ανάγκες των εφήβων με δυσκολίες μάθησης»

Εισηγήτρια : Δρ Φωτεινή Πολυχρόνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθησιακών Δυσκολιών,

Φ.Π.Ψ., ΕΚΠΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Αίθουσα 2

Θέμα: «Κοινωνική ανάπτυξη και ψυχική ευημερία »

Εισηγήτρια: Δρ Δήμητρα Μακρή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ15, Δρ Ψυχολογίας και Δρ Γαλλικής

Φιλολογίας

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Αίθουσα 3

Θέμα: «Βιωματικές ασκήσεις αυτοεκτίμησης-αυτογνωσίας και ανάδυσης επιθυμιών»

Εισηγήτρια: Δρ Ευαγγελία Λεζέ, Διδάσκουσα στην ΑΣΠΑΙΤΕ-Δρ. Ψυχολογίας-φιλόλογος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Αίθουσα 4

Θέμα: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας εντός και μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας»

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ρωμαίου, ΜSc in Linguistics, New York University, Nέα Υόρκη.

ΜSc Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/2017

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 11.00-12.20

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Αίθουσα 1

Θέμα: Θέμα: «H Πνευματική Νοημοσύνη στη Σχολική Τάξη: Βασικές Αρχές και Πρακτικές Προεκτάσεις»

Εισηγήτρια: Δρ Άννα Πολεμικού , M.Sc., Ph.D. Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Αίθουσα 2

Θέμα: «Ειδική παιδαγωγική: προσέγγιση ατόμων με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες»

Εισηγήτρια: Δρ Ιωάννης Μακρής, Δρ Ψυχολογίας, Μουσικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Αίθουσα 3

Θέμα: «Η αξιοποίηση της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσα από την αισθητική εμπειρία ως μέσου για την ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των μαθητών.»

Εισηγήτρια: Βασιλική Τσούνη, MEd, MPhil, Υποψήφια Διδάκτωρ ΕΚΠΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Αίθουσα 4

Θέμα: «Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην πολυπολιτισμική τάξη της ελληνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Εισηγήτρια: Άρτεμις Κολούμπα, Καθηγήτρια ΠΕ05, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΔΕΣ

Πανεπιστημίου Πειραιά

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 12.30-13.50

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Αίθουσα 1

Θέμα: «Διαχείριση άγχους και θυμός»

Εισηγήτρια: Δρ Ιωάννης Μακρής, Δρ Ψυχολογίας, Μουσικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Αίθουσα 2

Θέμα: «Η Σταχτοπούτα, ο Πήτερ Παν και ο φόβος για την ανεξαρτησία»

Εισηγήτρια: Τζίνα Χονδρού, M.Sc., Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Αίθουσα 3

Θέμα: «Ενδυναμώνοντας τον εαυτό μου» (απαραίτητη προϋπόθεση: η τήρηση της χρονικής δέσμευσης για την παρακολούθηση του βιωματικού εργαστηρίου!!!)

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Βάμβουρα, Msc Εξελικτικής Ψυχολογίας, Κοινωνική Λειτουργός-Παιδαγωγός, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Συστημική Σύμβουλος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Αίθουσα 4

Θέμα: «Networking -Η δύναμη της Επαγγελματικής Δικτύωσης»

Εισηγήτρια: Ίρις Μπαλόγλου, Executive Coach & Marketing Consultant,ACC,BA

Η συμμετοχή στα σεμινάρια θα είναι δωρεάν για τα ταμειακώς εντάξει μέλη για το 2017. Η ετήσια συνδρομή είναι 20 ευρώ. Τα μη μέλη του Συλλόγου θα καταβάλουν το ποσό των 20 ευρώ για το δικαίωμα συμμετοχής τους, τα έξοδα της διοργάνωσης καθώς και του έντυπου υλικού που τυχόν διανεμηθεί κατά την κρίση του εισηγητή. Οι φοιτητές θα καταβάλουν το ποσό των 10 ευρώ για τα σεμινάρια όλου του 2017. Οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται στα εργαστήρια με τη σειρά που θα φτάνει η αίτηση εγγραφής τους. Η εγγραφή γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης εγγραφής στην ημερίδα. Η καταβολή του ποσού γίνεται στην Εθνική Τράπεζα στον αρ. λογαριασμού 131/296053-28 στην επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Να αναγράφεται στην απόδειξη κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Η εγγραφή μπορεί να γίνει κατά προτίμηση με e-mailστο [email protected] ή με fax στο: 210-8321879 ή με επιστολή (όχι συστημένη), στη διεύθυνση Έντζη Κουτσουδάκη, Αγ. Δημητρίου Όπλων 54, Τ.Κ. 10445. Παρακαλείσθε να μην καθυστερήσετε την εγγραφή σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικάμε την πρόεδρο του ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ., Έντζη Κουτσουδάκη στον αριθμό 6937353626 ή με την αντιπρόεδρο Αλεξάνδρα Δήμα στο 6937353624, ή με την ταμία Σοφία Μποζονέλου, στο 6937353622, καθημερινά 18.00 με 21.00.

Θερμή παράκληση να ενημερώνεστε τακτικά από το site του συλλόγου (www.pasykaga.gr) για αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν στο πρόγραμμα.


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ : .............................. ΟΝΟΜΑ: .........................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός…………………………………. Αριθμός…………………. Τ.Κ……………… Πόλη………………………

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: …………………………….

FAX: ……………………………….. E-MAIL: ………………………………………………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …………………………………… ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ……………………………….

  • ΜΕΛΟΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΝΤΑΞΕΙ ΝΑΙ › ΟΧΙ › ΜΗ ΜΕΛΟΣ ›
  • ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ . ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20 ΕΥΡΏ /15 ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ SITE www. pasykaga. gr›

Συνολικά έχω καταθέσει στην τράπεζα το ποσό των ....................... ευρώ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/2017

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 10.00-11.20

1.αρ….Τίτλος:

2.αρ….Τίτλος:

3.αρ….Tίτλος:

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 11.30-12.50

1.αρ….Τίτλος:

2.αρ….Τίτλος:

3.αρ….Tίτλος:

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 13.00-14.20

1.αρ….Τίτλος:

2.αρ….Τίτλος:

3.αρ….Tίτλος:

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 14.30-15.50

1.αρ….Τίτλος:

2.αρ….Τίτλος:

3.αρ….Tίτλος:

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2/2017

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 11.00-12.20

1.αρ….Τίτλος:

2.αρ….Τίτλος:

3.αρ….Tίτλος:

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 12.30-13.50

1.αρ….Τίτλος:

2.αρ….Τίτλος:

3.αρ….Tίτλος:

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Ε. Κουτσουδάκη Α. Καλουπάκη