14ο Ετήσιο επιμορφωτικό σεμινάριο Ποιες οι παιδαγωγικές προκλήσεις για τον διδάσκοντα της γαλλικής γλώσσας;

04-07.09.2018 | Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, σε ένα πλαίσιο όπου η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας περιορίζεται συχνά στην αξιοποίησή της στην αγορά εργασίας, αποτελεί σήμερα πραγματική πρόκληση: ο εκπαιδευτικός καλείται να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπάθεια για να μεταδώσει το πάθος που καθόρισε την επαγγελματική του επιλογή.

Η ενίσχυση της διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η ανανέωση των διδακτικών πρακτικών στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας, η σαφής διαμόρφωση των επιδιωκόμενων στόχων και η σημασία της ψυχικής ευεξίας του εκπαιδευτικού και του μαθητή, είναι τα βασικά θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο των παιδαγωγικών αυτών συναντήσεων.

Περισσότεροι από 400 εκπαιδευτικοί αναμένονται στο ετήσιο αυτό ραντεβού που φέρνει κοντά καθηγητές γαλλικής γλώσσας που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις καινοτομίες και σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις.