Επιμόρφωση αξιολογητών προφορικού λόγου ισπανικής γλώσσας.


Tο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο πλαίσιο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θα υλοποιήσει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων αξιολογητών Ισπανικής Γλώσσας. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.spanll.uo...gia-to-kpg.html

National and Kapodistrian

University of Athens

Tο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο πλαίσιο του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) θα υλοποιήσει μία σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων αξιολογητών Ισπανικής Γλώσσας έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη λογική των διαβαθμισμένων συμβατικών οργάνων μέτρησης. Τα σεμινάρια αυτά διεξάγονται στο πλαίσιο του υποέργου 1. 06 «Ανάπτυξη Μητρώου Αξιολογητών και επιμόρφωση αξιολογητών της Ισπανικής με προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό» το οποίο ανήκει στην Πράξη 1 «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ).

Στόχος είναι η επιμόρφωση όλων των εγγεγραμμένων στο μητρώο αξιολογητών Ισπανικής Γλώσσας στο ΚΠγ. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα διεξαχθούν σε ορισμένες περιοχές ανά την Ελλάδα και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Σημειώνεται ότι η παρουσία των αξιολογητών στα σεμινάρια είναι επιβεβλημένη.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι τα εξής:
  • Εισαγωγικό Σεμινάριο για νέους αξιολογητές

  • Σεμινάριο για το Διαβαθμισμένο Επίπεδο Β

  • Σεμινάριο για το Επίπεδο Γ1

Η επιλογή των συμμετεχόντων διενεργείται αναλόγως της επιμόρφωσης που έχουν λάβει (επιμορφωμένοι Β επιπέδου, Γ1 και νέοι αξιολογητές) και είναι ονομαστική (κατά αλφαβητική σειρά). Η κατανομή των συμμετεχόντων για τα προγραμματισμένα σεμινάρια θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας www.spanll.uoa.gr (Ανακοινώσεις), καθώς και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων www.kpg.minedu.gov.gr/ («Νέα-ανακοινώσεις») όπου θα υπάρχει ενημέρωση για οποιαδήποτε πιθανή αλλαγή στο πρόγραμμα.

H επιβεβαίωση της συμμετοχής των αξιολογητών πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: diapeg2011@yahoo.gr

Αφού επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι επιμορφωτές θα φροντίσουν, να σας αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το εκπαιδευτικό υλικό των σεμιναρίων, το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να το εκτυπώσετε, να το μελετήσετε και να το έχετε μαζί σας στο σεμινάριο.

Σε περίπτωση σοβαρού κωλύματος εκ μέρους σας, υπάρχει πιθανώς η δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: diapeg2011@yahoo.gr), να έλθετε σε οποιοδήποτε σεμινάριο, διαφορετικό από αυτό στο οποίο έχετε αρχικά ενταχθεί.

Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου πρέπει να προσκομίσετε ταυτότητα πιστοποίησης των στοιχείων σας.

Επίσης, είναι απαραίτητο να δηλώσετε πιθανές αλλαγές που αφορούν στη διεύθυνσή σας, άλλα προσωπικά σας στοιχεία, την απόκτηση ενός νέου τίτλου σπουδών, κ.λπ. για την επικαιροποίηση του μητρώου αξιολογητών από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (τηλ. 210 3442104 κα Άννα Παπαδοπούλου).

Σε όσους παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για το κάθε επίπεδο ξεχωριστά.

Τέλος, απαιτείται να καταστεί σαφές ότι η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν σημαίνει απαραίτητα και την επιλογή σας στη διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς αυτό δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο. Η επιλογή πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών στο Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πριν από κάθε εξεταστική περίοδο με βάση το συνολικό αριθμό των υποψηφίων, την κατανομή τους ανά τη χώρα, τον τόπο της μόνιμης κατοικίας και της εργασίας, κ.λπ.

Καλείστε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την ενημέρωση σαςwww.spanll.uoa.gr (Ανακοινώσεις για το ΚΠγ)

όπως και την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

www.kpg.minedu.gov.gr/ («Νέα-ανακοινώσεις»)

paspif.gr