Σε ορισμένες περιπτώσεις τα ενοίκια έχουν κατακρημνιστεί ακόμη και 50%. Τον δρόμο για τις μειώσεις ανοίγουν επίσης δικαστικές αποφάσεις, αλλά και 26 επιτροπές που λειτουργούν στις Περιφέρειες, όπου ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορούν να προσφύγουν για εξωδικαστικό συμβιβασμό

Βουτιά από 15% έως 25% σημειώνουν τα ενοίκια στην επαγγελματική στέγη και τις κατοικίες, λόγω της οικονομικής ύφεσης, της ανεργίας και των λουκέτων στα καταστήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν κατακρημνιστεί ακόμη και 50%.

Τον δρόμο για τις μειώσεις ανοίγουν επίσης δικαστικές αποφάσεις, αλλά και 26 επιτροπές που λειτουργούν στις Περιφέρειες, στο πλαίσιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, όπου ιδιοκτήτες και ενοικιαστές μπορούν να προσφύγουν για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Την ίδια στιγμή, 200.000 έμποροι που νοικιάζουν καταστήματα μπορεί μεν να έχουν πετύχει μειώσεις στις τιμές, αλλά λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην αγορά ζητούν κι άλλες, ενώ κάποιοι από αυτούς μετακομίζουν για πολλοστή φορά.

Οπως προκύπτει από έρευνα του «Εθνους», ιδιοκτήτες και ενοικιαστές επιδιώκουν συμβιβασμούς για μειώσεις των μισθωμάτων, καθώς οι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να μείνουν με το ακίνητο άδειο και οι ενοικιαστές να μετατραπούν σε οφειλέτες. Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου Βασίλη Κορκίδη, ότι 60.000 έμποροι χρωστούν από ένα έως δύο ενοίκια.

Στην αρμόδια Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης σπάνε τα τηλέφωνα, καθώς, όπως αναφέρουν στο «Εθνος» στελέχη, τους τελευταίους επτά μήνες δέχονται καθημερινά περίπου 80 τηλεφωνήματα από ενοικιαστές και ιδιοκτήτες που ζητούν πληροφορίες, αλλά και με τους πρώτους να ζητούν την παρέμβαση του υπουργείου για να πέσουν τα ενοίκια.

Posted Image

Προσφυγή

Οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και γραφείων, εφόσον δεν τα βρίσκουν στο ύψος των μειώσεων των ενοικίων, έχουν την επιλογή να προσφύγουν σε 26 ειδικές επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί σε ισάριθμες περιφερειακές ενότητες (πρώην Νομαρχίες), τις οποίες προβλέπει ο νόμος (4013/2011) του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι επιτροπές αυτές, που αποτελούνται από εκπροσώπους ιδιοκτητών και μισθωτών και έναν δικαστικό ως πρόεδρο, επιδιώκουν τον φιλικό διακανονισμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην περίπτωση που δεν τα βρίσκουν, τότε οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό, το οποίο είναι εκτελεστό και χρησιμοποιείται στα δικαστήρια.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιτροπές είναι εξωδικαστικά όργανα και στην αρμοδιότητά τους υπάγονται όλες οι εμπορικές μισθώσεις κάθε είδους και μορφής. Η σύνθεσή τους είναι τριμελής, ορίζονται από τον αντιπεριφερειάρχη με διετή θητεία και αποτελούνται από έναν δικαστικό ως πρόεδρο και έναν εκπρόσωπο των ενοικιαστών και των ιδιοκτητών.

Καθήκον τους είναι να εξετάζουν αντικειμενικά και αμερόληπτα τις υποθέσεις, με βάση την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, και παρέχουν τη δυνατότητα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράζουν εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις τους.

Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός για την αναπροσαρμογή του μισθώματος, συντάσσεται πρακτικό, το οποίο είναι αμέσως εκτελεστό.

Αν δεν συμφωνεί κάποιο από τα μέρη, η επιτροπή εκδίδει πόρισμα με τη γνώμη της για το τι πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη μίσθωση.

Το πόρισμα υποβάλλεται ως αποδεικτικό μέσο στα δικαστήρια και ως εκ τούτου αποτελεί έναν έμμεσο τρόπο πίεσης προς τον ιδιοκτήτη να το δεχθεί και να μη διακινδυνεύσει έναν δικαστικό αγώνα που θα χάσει.

Είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη η επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς.

Στη διαδικασία της Επιτροπής υπάγονται και οι μισθώσεις ιδρυμάτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ. Αναφέρεται, δε, ρητά στον νόμο ότι η επίτευξη συμβιβασμού και η εφαρμογή του Πρακτικού Συμβιβασμού από το ίδρυμα ή το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου δεν απαιτεί έγκριση από άλλη Αρχή ή φορέα.

Χρωστούν έως δύο ενοίκια

Επιχειρήσεις στο «κυνήγι» του χαμηλού ενοικίου

Πτώση ακόμη και 50% καταγράφεται στα ενοίκια των καταστημάτων και των γραφείων εξαιτίας της βαθιάς οικονομικής κρίσης, ενώ την ίδια στιγμή η αναζήτηση ακόμη πιο φθηνού μισθώματος είναι μέσα στις προτεραιότητες των ενοικιαστών.

Οπως περιγράφουν στελέχη της κτηματαγοράς και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, 200.000 επιχειρήσεις έχουν βγει στο «κυνήγι» του χαμηλού ενοικίου. Δύο και τρεις φορές ένας ενοικιαστής έχει αλλάξει κατάστημα με σκοπό να πληρώνει χαμηλή τιμή. Σε αναζήτηση καλύτερης ευκαιρίας βρίσκονται και οι ενοικιαστές κατοικίας. Προσπαθούν να βρουν ακίνητα κοντά στην εργασία τους, έτσι ώστε να μειώσουν τα έξοδα μετακίνησης με το αυτοκίνητο.

Παρά τις μειώσεις των ενοικίων, περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις χρωστούν από ένα έως δύο ενοίκια. Τα μισθώματα παραμένουν υψηλά παρά την κρίση και όποιες μειώσεις έχουν γίνει δεν βοηθούν τους επιχειρηματίες, καθώς βλέπουν τους τζίρους των καταστημάτων να μειώνονται δραματικά.

Οι ιδιοκτήτες καταστημάτων στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τον ενοικιαστή, αποδέχονται συμφωνίες με μικρότερο μίσθωμα. Μέχρι σήμερα η μέση αποδεκτή μείωση του μισθώματος ανέρχεται έως το 25% και σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μπορεί να φθάνει έως το 50%. Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλης Κορκίδης, υποστηρίζει ότι «η αγορά των μισθωμάτων έχει λογικευτεί εξαιτίας των απανωτών λουκέτων των επιχειρήσεων. Οι ιδιοκτήτες, στην προσπάθειά τους να μη χάσουν ένα σταθερό εισόδημα, κατέφευγαν στον συμβιβασμό. Ωστόσο οι νέες συμφωνίες ήρθαν σε μία χρονική στιγμή που μπορεί να μην αποδώσουν, καθώς όλα εξαρτώνται από τις ημερήσιες εισπράξεις των εταιρειών ή των καταστημάτων».

Ο κ. Κορκίδης υποστηρίζει ότι το μίσθωμα αντιστοιχεί στο 15% των λειτουργικών εξόδων μιας επιχείρησης, ενώ μέχρι πρότινος ήταν στο 25%.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι 26 περιφερειακές ενότητες όπου βρίσκονται οι επιτροπές φιλικού διακανονισμού για τα ενοίκια επαγγελματικής στέγης:
 • Αττική

 • Θεσσαλονίκη

 • Εβρος

 • Καβάλα

 • Αρκαδία

 • Αργολίδα

 • Φωκίδα

 • Τρίκαλα

 • Εύβοια

 • Κόρινθος

 • Ιωάννινα

 • Κυκλάδες

 • Λέσβος

 • Ηράκλειο

 • Ρέθυμνο

 • Χίος

 • Δράμα

 • Ξάνθη

 • Αιτωλο/νία

 • Λάρισα

 • Ευρυτανία

 • Ρόδος

 • Αρτα

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ

«Σπάνε τα τηλέφωνα» για μειώσεις

«Σπάνε τα τηλέφωνα» στη διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, από ενοικιαστές και ιδιοκτήτες Σύμφωνα με στελέχη της υπηρεσίας, από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα γίνονται καθημερινά περίπου 80 τηλέφωνα.

Ενοικιαστές διαμερισμάτων και καταστημάτων ζητούν να μάθουν για τα δικαιώματά τους και πώς μπορούν να πιέσουν για μειώσεις των τιμών των ενοικίων. Στην πλειονότητα των περιπτώ-σεων, όπως σημειώνουν στο «Εθνος» τα στελέχη, οι ιδιοκτήτες ρίχνουν τα ενοίκια κι εμείς εκτιμούμε ότι προχωρούν σε μειώσεις της τάξης του 15% με 20%.

«Υπάρχουν όμως και ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν κάνουν πίσω», παρατηρούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες και συνεχίζουν να μας λένε: «Οι ενοικιαστές που μας τηλεφωνούν μας ζητούν να παρέμβουμε. Παρεμβαί-νουμε και προσπαθούμε και βρίσκουμε κάποιες συμβιβαστικές λύσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις το πετυχαίνουμε». Οι ενοικιαστές αλλά και οι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210 3840737 και 210 3843326.


ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ - ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ethnos.grPosted Image