Άρχισε η παράδοση σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής των πιστοποιητικών BCCE™ και ALCE™ της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου.

Η αποστολή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς γίνεται με ευθύνη της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 6 Απριλίου 2012.

Πως γίνεται η αποστολή/ παραλαβή των πιστοποιητικών

Για ιδιοκτήτες και καθηγητές σχολείων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Πανεπιστήμιο του Michigan

Τα πιστοποιητικά ECCE και ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan αποστέλλονται με ευθύνη του Τμήματος Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα.

Η παράδοση των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες υποψήφιους γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή καθηγητή που έχει εγγράψει τους υποψήφιους.

Hellenic American University

Τα πιστοποιητικά BCCE και ALCE του Hellenic American University αποστέλλονται με ευθύνη του Τμήματος Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα.

Educational Testing Service

Τα πιστοποιητικά TOEIC® του Educational Testing Service αποστέλλονται με ευθύνη του Τμήματος Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα, αποκλειστικά και μόνο στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές που έχουν δηλώσει διεύθυνση εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και καθηγητές που έχουν δηλώσει διεύθυνση εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Τα πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνομάθειας και επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς σκοπούς του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας αποστέλλονται με ευθύνη του Τμήματος Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν είναι υπεύθυνη για την αποστολή πιστοποιητικών υποψηφίων που συμμετέχουν σε εξετάσεις αποκλειστικά για Κ.Ε.Κ.

Για επιτυχόντες μεμονωμένους υποψήφιους

Πανεπιστήμιο του Michigan, Hellenic American University

Αν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε το πιστοποιητικό σας:
 • Κατεβάστε, συμπληρώστε, και υπογράψτε τη σχετική εξουσιοδότηση.

 • Ταχυδρομήστε την εξουσιοδότηση στην Ελληνοαμερικανική Ένωση μαζί με απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης) .

Κατεβάστε την εξουσιοδότηση:
Αν επιθυμείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:
 • Αυτοπροσώπως με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης)

 • Από συγγενείς α' βαθμού (πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή) με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και ταυτότητα ή απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας του υποψήφιου.

 • Aπό τρίτο πρόσωπο με με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότηση από τον υποψήφιο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.

Educational Testing Service

Τα πιστοποιητικά TOEIC® του Educational Testing Service αποστέλλονται με ευθύνη του Τμήματος Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα, αποκλειστικά και μόνο στους υποψήφιους που έχουν δηλώσει διεύθυνση εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει διεύθυνση εντός Αττικής και Θεσσαλονίκης παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα.

Αν επιθυμείτε να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:
 • Αυτοπροσώπως με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης)

 • Από συγγενείς α' βαθμού (πατέρας, μητέρα, αδελφός, αδελφή) με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και ταυτότητα ή απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας του υποψήφιου.

 • Από τρίτο πρόσωπο με ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότηση από τον υποψήφιο με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ.
 • Η αποστολή των πιστοποιητικών γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα.

 • Για τους μεμονωμένους υποψήφιους του εξεταστικού κέντρου Θεσσαλονίκης η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται μόνο από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στη Θεσσαλονίκη.

 • Το Τμήμα Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Τα πιστοποιητικά επάρκειας της ελληνομάθειας και επάρκειας της ελληνομάθειας για ειδικούς σκοπούς του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας αποστέλλονται με ευθύνη του Τμήματος Εξετάσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα.Posted Image