Στις 2 παρακάτω εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις η μία εκ’ των οποίων φέρει ημερομηνία 2/2012 θα στηριχτεί κατά πάσα πιθανότητα η απελευθέρωση των επαγγελμάτων της εκπαίδευσης και ειδικότερα των Κ.Ξ.Γ. και της οικοδιδασκαλίας.

Κάντε κλικ στα παρακάτω αρχεία

α/ Επιτροπής ανταγωνισμού

Posted Image

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΓΙΑ Κ.Ξ.Γ. και ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

β/ Έκθεση ΚΕΑΔ

Posted Image

ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΑΔ

xenesglosses.eu