Τίτλος: Εκδίκαση του ζητήματος της ‘επάρκειας’

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ανακοινώνει ότι η εκδίκαση του ζητήματος της ‘επάρκειας’ στο Συμβούλιο της Επικρατείας που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 31-5 αναβλήθηκε με νέα ημερομηνία εκδικασης την 13η Δεκεμβρίου 2012.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος

Γ. Κοτσώνης

πηγή Τμήμα Αγγλικής ΑΠΘ, Σύλλογος Αποφοίτων