Τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή της η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (ή distance learning ή e-learning). Το εύλογο ερώτημα οποιουδήποτε θα ήθελε να μάθει κάτι με αυτό τον τρόπο είναι: μπορεί η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση να μας βοηθήσει αποτελεσματικά να μάθουμε οτιδήποτε; Εξαρτάται.

Αν το εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι απλό, ουσιαστικά δηλαδή απομνημόνευση πληροφοριών ή ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς περαιτέρω επεξεργασία και τίποτα παραπάνω, μπορεί προφανώς κανείς να το διδαχθεί εξ’ αποστάσεως, με την ίδια λογική που θα μπορούσε να αγοράσει ένα βιβλίο και να το αποστηθίσει.

Αν όμως το εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι σύνθετο, βασισμένο στη συνεχή αλληλεπίδραση με τον καθηγητή/εκπαιδευτή, με διαρκείς εναλλαγές μεταξύ "θεωρίας" και "πρακτικής εφαρμογής", τότε η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να μας βοηθήσει.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων εκπαιδευτικών αντικειμένων είναι η εκπαίδευση που έχει ως στόχο την παραγωγή λόγου (π.χ. εκμάθηση ξένων γλωσσών), κίνησης (π.χ. εκμάθηση χορού) ή και των δύο (π.χ. υποκριτική). Για τέτοιου είδους εκπαιδευτικά αντικείμενα, μόνον η συμμετοχή σε μία «φυσική» τάξη μπορεί να δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εκμάθηση ξένων γλωσσών, η αγορά ενός «προϊόντος» εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης αποδεικνύεται συνήθως άστοχη επιλογή, με φτωχά αποτελέσματα.

Η πλειοψηφία των σπουδαστών που αποπειρώνται να μάθουν ξένες γλώσσες με ένα τέτοιο προϊόν στρέφεται μετά από σύντομο χρονικό διάστημα σε ένα καταξιωμένο κέντρο ξένων γλωσσών προκειμένου να έχει άμεσα και απτά αποτελέσματα.

.tolmi.gr